Stedenbouwkundige vergunning

Stedenbouwkundige vergunning

Zomaar ergens een huis bouwen of verbouwen is in Vlaanderen al lang niet meer mogelijk. Voor dergelijke werken heb je een stedenbouwkundige vergunning nodig. Het begrip "bouwen" is zeer ruim. Voor het bouwen van een veranda, het plaatsen van sommige reclameborden of bepaalde afsluitingen is ook een vergunning nodig. Ook ontbossen en vellen van hoogstammige bomen valt onder de vergunningsplicht, evenals het wijzigen van het aantal woongelegenheden die bestemd zijn voor huisvesting in een woning of gebouw. Tenslotte is het wijzigen van de hoofdfunctie van een onroerend goed met het oog op een nieuwe functie eveneens vergunningsplichtig.

Bepaalde werken zijn echter ook vrijgesteld van stedenbouwkundige vergunning. De volledige lijst vind je terug op de website van Ruimtelijke Ordening.

Opgelet! Deze werken mogen enkel uitgevoerd worden als ze niet strijdig zijn met geldende reglementeringen zoals bijvoorbeeld:

- stedenbouwkundige verordeningen of verkavelingsverordeningen;

- ruimtelijke uitvoeringsplannen of bijzondere plannen van aanleg;

- voorschriften van verkavelingsvergunningen;

- andere van toepassing zijnde regelgeving: burgerlijk wetboek, monumenten en landschappen, enz

Hier kan je de aanvraagformulieren voor een stedenbouwkundige vergunning downloaden.

Meer info

De Vlaamse Overheid stelde een interessante en overzichtelijke brochure samen met een duidelijk overzicht welke regels en principes van toepassing zijn inzake meldings- en vergunningsplicht. Deze kan je hier downloaden. Deze brochure is eveneens verkrijgbaar op de dienst Ruimtelijke Ordening.

Met alle vragen over je bouwplannen, ga je best vooraf langs bij de dienst Ruimtelijke Ordening.

Zie ook

De Vierschaar 1
8570
Anzegem
056 69 44 47
Nu gesloten
09:00 - 12:00
Alles weergeven