Watervoorziening

watergroep.jpgDe Watergroep

De gemeente is aangesloten bij de Watergroep met als gewestelijke directie:

De Watergroep
Roggelaan 2 - 8500 Kortrijk
tel 056 23 17 11
Wachtdienst Kortrijk (buiten de diensturen): tel 056 25 99 78
www.dewatergroep.be 

Hier kan je terecht voor alle nieuwe aansluitingen en alle informatie met betrekking tot de watervoorziening en facturatie.

Sectoraal dienstencentrum
Roterijstraat 131 - Waregem
tel 056 60 41 73
Je kan er alle technische problemen melden, zoals bv. defecten