Speel- en sportinfrastructuur

Het is belangrijk dat onze inwoners de mogelijkheid hebben om een sport te beoefenen. Daarom willen we de nodige aandacht schenken aan het behouden en waar nodig het verbeteren van de bestaande sportinfrastructuur (bv. relighting sporthal Anzegem).

We willen ook een oplossing op lange termijn zoeken voor bijkomende sportaccommodaties (voetbal-rugby-korfbal-turnen-paarden- en  hondensport). Er wordt onderzocht om de Drie Kaven uit te breiden en om onze inwoners ook in Escolys te laten sporten.

Skatepark

We willen dat de jeugd zich voldoende kan uitleven in onze gemeente. Daarom voorzagen we in 2020 een nieuwe speelruimte in de omgeving van het zwembad, zullen we de tienerwerking voortzetten, werken we aan een speelkaart, ... We timmeren ook aan een caravan waarmee we van wijk naar wijk kunnen trekken om zo onze jongeren beter te bereiken.Bij nieuwe projecten (bv. verkavelingen) zullen we vragen groene (speel)zones te voorzien.

Tot slot bouwden in 2020 vrijwilligers aan een skatepark in de oude brandweerkazerne op het Ommersheimplein. Skatepark de Kazerne was geboren!