Aanvragen wilsverklaring euthanasie

Elke persoon die handelsbekwaam en meerderjarig of ontvoogd is, kan een wilsverklaring euthanasie indienen. Euthanasie is het op eigen verzoek bespoedigen van de dood of ter dood brengen door een andere dan de betrokkene, van hevig lijdende, ongeneeslijke zieken.

In deze schriftelijke verklaring geef je je wil te kennen dat op het moment je je niet meer kan uiten, een arts euthanasie toepast indien de arts zich ervan verzekerd heeft:

  • dat je lijdt aan een ernstige en ongeneeslijke aandoening, veroorzaakt door een ongeval of door ziekte
  • dat je in een onomkeerbare coma bent
  • dat deze toestand, volgens de stand van de wetenschap, onomkeerbaar is 

Voorwaarden 

De wilsverklaring moet aan een aantal voorwaarden voldoen:

  1. De verklaring moet schriftelijk opgemaakt worden.
  2. De persoon die de wilsverklaring aanvraagt moet handelsbekwaam en meerderjarig of ontvoogd zijn.
  3. Bij het opstellen van die verklaring moeten twee meerderjarige getuigen aanwezig zijn. Eén van de getuigen mag geen enkel belang hebben bij het overlijden van de verklaarder.
  4. In de verklaring mag ook één of meerdere vertrouwenspersonen vermeld worden. Deze personen brengen in voorkomend geval de behandelende arts op de hoogte van de wilsverklaring. Aanduiding van één of meerdere vertrouwenspersonen is niet verplicht. De huisarts, verplegend personeel of behandelend geneesheer kan niet optreden als vertrouwenspersoon.
  5. De verklaring moet gedateerd worden en ondertekend zijn door alle partijen (verklaarder, getuigen en evenueel de vertrouwensperso(o)n(en). De ondertekening van de verklaarder en de getuigen moet op dezelfde dag gedateerd zijn.
  6. De verklaring vervalt na 5 jaar. De verklaring kan ingetrokken, herzien of vernieuwd worden.

De documenten om in te vullen kun je afhalen in het Sociaal Huis of hier downloaden.

Let op! De verklaring moet om de 5 jaar hernieuwd worden.
Je moet zelf de deadline in de gaten houden d.w.z. dat je door het gemeentebestuur niet op de hoogte wordt gesteld als de verklaring vervalt. De herbevestiging gebeurt op dezelfde wijze als het indienen van de eerste wilsverklaring door middel van een nieuwe verklaring. Je kan ook op elk moment je verklaring intrekken. 

Wie kan dit aanvragen?

Iedereen die handelingsbekwaam is, dementerenden bijvoorbeeld niet. De aanvraag gebeurt in het Sociaal  Huis.

Meer info?