Adoptie

Adoptie is het vastleggen van een afstammingsband tussen twee personen via een juridische procedure. Deze afstammingsband ontstaat als een persoon (de adoptant) een andere persoon (de geadopteerde) aanneemt als zijn kind.

Online afschrift adoptie kan je via het Thuisloket aanvragen.

Bij dienst Burgerzaken kan je een afspraak maken voor de aangifte van een buitenlandse adoptie.

Maak hier je afspraak

Meer info:

Kind & Gezin

Justitie

 

Meer info?