Adres opvragen

Ben je op zoek naar het adres van iemand en wil je dit bij het lokaal bestuur opvragen? Weet dan dat Burgerzaken enkel onder strenge voorwaarden informatie uit de bevolkingsregisters meegeeft (*). 

(*) Dit is naar aanleiding van de wet op de privacy tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Voor wie

De dienst Burgerzaken geeft informatie uit de bevolkingsregisters aan:

  • jezelf, als het over je eigen gegevens gaat
  • iemand anders, onder bepaalde voorwaarden

Voorwaarden

Eigen gegevens

Iedereen kan een uittreksel of attest krijgen met informatie over zijn eigen gegevens. 

Gegevens van anderen

Je kan op schriftelijk en gemotiveerd verzoek informatie uit de bevolkingsregisters krijgen over een andere inwoner, indien dat wettelijk is toegestaan. De documenten moeten dus nodig zijn voor het opstarten of uitvoeren van een wettelijke procedure waarbij het vereist is de woonplaats te kennen van de persoon tegen wie de procedure gericht is.