Bijzonder Plan van Aanleg - BPA

Een Bijzonder Plan van Aanleg (BPA) is een bestemmingsplan dat aan de hand van kaartmateriaal en stedenbouwkundige voorschriften aangeeft wat en hoe in een bepaald gemeentedeel mag gebouwd en verbouwd worden. Waar mogen woningen komen, waar kantoren, waar groenvoorzieningen, enz. Ook hoe en wat gebouwd mag worden of welke bouwdiepte, kroonlijsthoogte of dakhelling moet gerespecteerd worden.

 

Naam BPA

Datum goedgekeurd

Plannen   Voorschriften

Borreberg

16-08-2005

 plan  voorschriften

Heirweg

31-05-1995

deels opgeheven door RUP Heirweg school

Torrebos

17-01-1989

plan en voorschriften bij dienst Ruimtelijke Ordening

Torrebosstraat wijz A

19-11-2004

 plan   

Steenbrugmolenstraat

09-06-1992

plan en voorschriften

Speldoorn

16-05-1995

volledig opgeheven door RUP Vinkenhout 

Weedries

22-06-1994

volledig opgeheven door RUP Weedries

Grote Leiestraat

29-8-1997

volledig opgeheven door PRUP Afbakening kleinstedelijk gebied Waregem - deelrup 3: zuidelijk regionaal bedrijventerrein

Grote Leiestraat wijz A

10-5-2004

volledig opgeheven door PRUP Afbakening kleinstedelijk gebied Waregem - deelrup 3: zuidelijk regionaal bedijventerrein

Kalkstraat

7-11-1997

 plan  en voorschriften

Stientjesstraat wijz A

8-5-2003

plan en voorschriften

Zonevreemde bedrijven fase 1

6-12-2000

plan ter inzage bij dienst Ruimtelijke Ordening

Zonevreemde bedrijven fase 2

18-6-2004

plan ter inzage bij dienst Ruimtelijke Ordening

Brandgatstraat

14-5-1992

plan & voorschriften

Klijtberg

22-12-1994

 plan en voorschriften

Oude Elstweg

21-10-1997

plan en voorschriften     

Goed ter Motestraat

23-11-1998

plan en voorschriften 

Vossestraat

29-11-2002

plan en voorschriften

Zonnestraat

13-10-1999

plan en voorschriften

Nieuw centrum

22-6-1999

plan en voorschriften

Lendedreef  wijz B

15-12-2004

plan en voorschriften

Grasstraat   

23-4-1976

 plan en voorschriften   arrest Steeno

Grasstraat wijz A

10-3-1987

plan en voorschriften

Grasstraat wijz C

30-12-1991

plan en voorschriften

Schaliënhof

23-10-1984

plan&voorschriften

Pareelstraat

18-12-1991

plan en voorschriften

Pareelstraat wijz A

20-04-2007

plan  ter inzage bij dienst Ruimtelijke Ordening

Overbeek

25-6-1993

plan en voorschriften

Knokstraat

15-7-1997

 plan en voorschriften

Vichteplaats

8-5-2000 

plan en voorschriften

Beukenhof

23-10-2000

deels opgeheven door RUP's Vichteplaats en Vichte Parken Kerkdreef

Roodkapje

17-8-2005

plan en voorschriften