Bijzonder Plan van Aanleg - BPA

Een Bijzonder Plan van Aanleg (BPA) is een bestemmingsplan dat aan de hand van kaartmateriaal en stedenbouwkundige voorschriften aangeeft wat en hoe in een bepaald gemeentedeel mag gebouwd en verbouwd worden. Waar mogen woningen komen, waar kantoren, waar groenvoorzieningen, enz. Ook hoe en wat gebouwd mag worden of welke bouwdiepte, kroonlijsthoogte of dakhelling moet gerespecteerd worden.

Klik op de naam van het BPA om het goedgekeurde BPA te raadplegen.

 

Naam BPA

Datum goedgekeurd

Informatie

Borreberg

16-08-2005

 

Heirweg - wijziging A

31-05-1995

deels opgeheven door RUP Heirweg school

Torrebos

17-01-1989

 

Torrebos wijziging A

19-11-2004

 

Steenbrugmolenstraat

09-06-1992

 

Speldoorn

16-05-1995

volledig opgeheven door RUP Vinkenhout 

Weedries

22-06-1994

volledig opgeheven door RUP Weedries

Grote Leiestraat

29-8-1997

volledig opgeheven door PRUP Afbakening kleinstedelijk gebied Waregem - deelrup 3: zuidelijk regionaal bedrijventerrein

Grote Leiestraat wijziging A

10-5-2004

volledig opgeheven door PRUP Afbakening kleinstedelijk gebied Waregem - deelrup 3: zuidelijk regionaal bedijventerrein

Kalkstraat

7-11-1997

 

Stientjesstraat wijziging A

8-5-2003

 

Sectoraal BPA deel 2 zonevreemde bedrijven fase 1

6-12-2000

 

Sectoraal BPA deel 2 zonevreemde bedrijven fase 2

18-6-2004

 

Brandgatstraat

14-5-1992

 

Klijtberg

22-12-1994

 

Oude Elstweg

21-10-1997

 

Goed ter Motestraat

23-11-1998

 

Vossestraat

29-11-2002

 

Zonnestraat

13-10-1999

 

Nieuw centrum wijziging A

22-6-1999

 

Lendedreef  wijziging B

15-12-2004

 

Grasstraat   

23-4-1976

Arrest Steeno

Grasstraat wijziging A

10-3-1987

 

Grasstraat wijziging C

30-12-1991

 

Schaliënhof

23-10-1984

 

Pareelstraat

18-12-1991

 

Pareelstraat wijz A

20-04-2007

 

Overbeek

25-6-1993

 

Knokstraat

15-7-1997

 

Vichteplaats

8-5-2000 

 

Beukenhof

23-10-2000

deels opgeheven door RUP's Vichteplaats en Vichte Parken Kerkdreef

Roodkapje

17-8-2005