Brugfiguur

Wat?

De brugfiguur maakt de ‘brug’ tussen de school, ouders en partners in de buurt. Ze ondersteunt gezinnen met jonge kinderen (van 0 tot 12 jaar), steeds met toestemming van de ouders.

Een brugfiguur kan een korte begeleiding bieden, informatie en advies geven over verschillende levensdomeinen (financieel, huisvesting, opvang, zorg, onderwijs, vrije tijd, taal en opvoeding, …).  De brugfiguur werkt ook rond ouderparticipatie en het ondersteunen van de verschillende schoolteams.

Voor wie? 

  • Gezinnen met kinderen die naar school gaan in het kleuter- of lager onderwijs te Anzegem
  • Gezinnen met kinderen van 0 tot 3 jaar

Meer info

folder brugfiguur

facebookpagina brugfiguur