Commissie andersvaliden

Wat wil deze commissie?

  • de andersvaliden een stem geven en luisteren naar hun noden en behoeften
  • het opvolgen en adviseren van concrete problemen en behoeften inzake de kwaliteit van de woon- en leefomgeving van andersvaliden
  • onderzoek van en aanbevelingen over problemen en behoeften van de andersvaliden met het oog op het lokaal sociaal beleid
  • deze commissie waakt er over dat de gemeente in haar beleidsopties en -uitvoeringen rekening houdt met de beperkingen en de mogelijkheden van de andersvaliden, zodat zij zich optimaal kunnen integreren in het maatschappelijk leven
     

 

De commissie andersvaliden zal in samenwerking met de bevoegde diensten en raden o.a. de volgende thema's aanpakken: toegankelijkheid van handelszaken, openbare gebouwen en sportinfrastructuur, aanleg en controle op gebruik van parkeerplaatsen, inrichting openbaar domein (bv. voetpaden,...), mogelijkheden voor deelname aan sport-, jeugd- en culturele activiteiten,...

Gezien de vele raakvlakken en de diverse beleidsdomeinen die zowel behoren tot het domein van de gezins- en Welzijnsraad als van de doelgroep andersvaliden, wordt er voor gekozen om de commissie voor andersvaliden te installeren binnen de bestaande gezins- en welzijnsraad.