Communicatie tussen bedrijf en omgeving

Bedrijven in de buurt van woonzones hebben soms een grote impact op de omwonenden. Een doeltreffende communicatie zorgt in die gevallen voor het creëren, behouden of verbeteren van een goede relatie met de buurt. De praktische leidraad 'Communiceren met uw buren' wil bedrijven helpen om efficiënt te communiceren met de buurt.

 

Leidraad

De West-Vlaamse Logo’s en de afdeling Toezicht Volksgezondheid West-Vlaanderen (met ondersteuning van provincie West-Vlaanderen) ontwikkelden de praktische leidraad ‘Communiceren met uw buren’.

Die leidraad wil bedrijven helpen om op een efficiënte manier te communiceren met omwonenden en andere belanghebbenden over de mogelijke hinder die ze veroorzaken.

 

Meer informatie?

Je vindt de leidraad ‘Communiceren met uw buren’ op de website van LOGO:  https://vlaamse-logos.be/sites/default/files/materialfiles/Leidraad-com…  

De leidraad kan je ook gratis bestellen bij het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid - Afdeling Toezicht Volksgezondheid West-Vlaanderen, tel: 050 24 79 00, e-mail: toezichtvolksgezondheid.westvlaanderen@vlaanderen.be