Eerste keer gebruik van de Buitenschoolse Kinderopvang

Om gebruik te maken van de Buitenschoolse Kinderopvang (BKO) moeten wij beschikken over een kinddossier.

De Buitenschoolse Kinderopvang organiseert per schooljaar drie infomomenten om de werking van de opvang aan nieuwe gezinnen toe te lichten en hun kind(eren) in te schrijven.
Wie niet aanwezig kan zijn op dit infomoment kan een afspraak maken met de coördinatoren. Doe dit voor de opvang start!

Maak hier online je afspraak.

Bij de inschrijving overlopen we samen het huishoudelijke reglement en worden er formulieren ingevuld waarop meer informatie staat over de gewoontes en eigenheden van je kind, adresgegevens, telefoonnummers waarop een ouder bereikbaar is, belangrijke medische gegevens van het kind, goedkeuring van het huishoudelijk reglement,…

Gelieve ons tijdens het intakegesprek volgende documenten te bezorgen:

  • een attest van gezinssamenstelling (op te vragen vragen bij het gemeentebestuur van je woonplaats)
  • een klever van de mutualiteit waarbij je kind is aangesloten

Hulp of meer info nodig?