Erkenning van een kind

Maak hier je afspraak

Wanneer je als ongehuwd koppel een kind krijgt, kan  de vader/meemoeder het kind erkennen met de toestemming van de moeder. 

 

Een erkenning verloopt in twee stappen

1. Opmaak van een akte van aangifte van erkenning.

2. Opmaak van een akte van erkenning of opname van de erkenning in de geboorteaangifte.

Beide stappen kunnen tegelijkertijd gebeuren.

De erkenning heeft dezelfde wettelijke gevolgen (vb. op het vlak van erfrecht) als voor een kind geboren uit een huwelijk tussen de moeder en de vader/meemoeder.

 

Voorwaarden

De Belgische moeder:

 • mag niet gehuwd zijn.
 • moet meer dan 300 dagen voor de geboorte officieel op een ander adres wonen dan haar ex-echtgenoot.

Een Belgische man/meemoeder kan altijd erkennen.

Wanneer de erkenner/meemoeder  gehuwd is met een andere vrouw/man dan de moeder van het kind wordt de echtgen(o)ot(e) per aangetekende brief verwittigd.

Voor de ouders met een andere nationaliteit dan de Belgische wordt de wetgeving van hun land van herkomst toegepast.

 

Kosten

Gratis

 

Benodigdheden

Bij de opmaak van de akte van aangifte moet zowel de erkennende partij als de partij die haar toestemming voor de erkenning moet geven een aantal wettelijk bepaalde documenten voorleggen:

 • geboorteakte (bij erkenning na de geboorte, ook van het kind)
 • bewijs van identiteit
 • bewijs van inschrijving i.h. bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister
 • bewijs van nationaliteit
 • bewijs van ongehuwde staat

Je zorgt zelf voor de documenten die uit het buitenland moeten komen. Start het erkenningsdossier dus tijdig op.

Burgerzaken vraagt de documenten op die in België beschikbaar zijn.

 

Procedure

Wanneer kan een erkenning gebeuren?

 • voor de geboorte, mits voorlegging van een attest van gynaecoloog met de vermoedelijke bevallingsdatum
 • tijdens de geboorteaangifte
 • na de geboorteaangifte, zonder tijdslimiet

 

Wie moet aanwezig zijn?

De moeder en de erkenner/meemoeder moeten samen aanwezig zijn.

Indien het te erkennen kind ouder is dan 12 jaar, dan moet het kind ook aanwezig zijn en zijn toestemming geven.

Voor de erkenning van een meerderjarige is enkel de toestemming van het kind vereist.

 

Waar kan je een kind erkennen?

 • In de woonplaats van de erkenner.
 • In de woonplaats van de persoon die de toestemming moet geven.
 • In de geboorteplaats of woonplaats van het kind (enkel bij een erkenning na de geboorte).
 • (bij gebrek aan deze mogelijkheden: bij de burgerlijke stand van Brussel).

Meer info?