European Disability Card

voorbeeld EDC

European Disability Card (EDC): sport, cultuur en vrije tijd voor iedereen

De European Disability Card (EDC) is een gratis kaart die de toegang van personen met een handicap tot cultuur, sport en vrijetijdsbeleving bevordert en een aantal faciliteiten en/of voordelen in die domeinen biedt.

Wie kan een EDC aanvragen?

Wie erkend is door of hulp krijgt van een van de vijf Belgische instellingen die bevoegd zijn voor het integratiebeleid voor personen met een handicap, kan de kaart aanvragen. 

Waar is de EDC geldig?

Organisaties die de EDC aanvaarden, maken dit via hun eigen communicatiekanalen (website, folders...) kenbaar. Ze bepalen zelf welke voordelen ze toekennen op vertoon van deze kaart. Het kan gaan om kortingen, audiogidsen, voorbehouden parkeerplaatsen...

Hoe vraag ik een EDC aan?

Sinds 1 januari 2024 krijgen mensen met een handicap automatisch een EDC aangeboden zodra ze een erkenning van hun handicap ontvangen.

De EDC is gratis. Bij diefstal of verlies heb je recht op één gratis duplicaat.

Hoe en waar gebruik je de kaart?

Je kan de EDC gebruiken voor cultuur-, sport- en vrijetijdsactiviteiten: pretparken, musea, bioscoop, theater...

Meer info

https://www.welzijn13.be/EDC

www.eudisabilitycard.be

Sociaal Huis