Aanvraag niet hernieuwen eeuwigdurende concessie

Op welke begraafplaats ligt het graf?
Op welke plaats ligt het graf?
Vul hier jouw persoonlijke gegevens in
Vul hier de gegevens van de overledene in waarvan je de concessie niet wenst te vernieuwen.
Ik geef de toelating aan de gemeente om het grafteken dat geplaatst werd op het graf te verwijderen. Bloemen, stenen, ... die je wenst te houden, neem je best weg voor 30/09/2021
Ik zal zelf het grafteken wegnemen. Hiervoor neem ik contact op met dienst Begraafplaatsen om verder af te spreken.