Aanvraag tot ontgraving

Op welke begraafplaats ligt het graf?
Op welke plaats ligt het graf?
Vul hier jouw persoonlijke gegevens in
Vul hier de gegevens van de overledene in waarvan je het grafteken wil laten wegnemen.
Keuze van teraardebestelling
Hierbij verklaar ik kennis genomen te hebben van de retributie op deze ontgraving. Het verplaatsen of wegnemen van de zerk dient u zelf te regelen, de onkosten zijn volledig ten uwen laste.