Aanvraag vergunning (30 jaar)

Begraafplaats:
Vul hier jouw persoonlijke gegevens in
Vul hier de gegevens van de overledene in.
Hierbij verklaar ik kennis genomen te hebben van de retributie op deze vergunning.