Gecoro Anzegem

GECORO

De Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) is een officiële adviesraad, ingesteld bij het Vlaams Decreet Ruimtelijk Ordening (VCRO) houdende de organisatie van de Ruimtelijke Ordening. Dit betekent dat elke gemeente een GECORO moet oprichten en de leden hiervan  moet benoemen.

Het decreet beschrijft een aantal wettelijke bevoegdheden van de GECORO, onder andere bij de totstandkoming van het GRSP en de RUP's, de verordeningen en het gemeentelijk jaarprogramma.

Algemene samenstelling GECORO Anzegem

Stemgerechtigde leden: 13 leden

deskundigen (4), voorzitter inbegrepen

maatschappelijke geledingen (9), bestaande uit: 

1 vertegenwoordiger van de milieuverenigingen

2 vertegenwoordigers van de landbouw

2 vertegenwoordigers van de zelfstandigen

2 vertegenwoordigers van de werkgevers

2 vertegenwoordigers van de werknemers

Samenstelling Gecoro, beslissing gemeenteraad (gepubliceerd op 24 juni 2020)