Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan

Dit structuurplan bepaalt in grote lijnen de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van onze gemeente . Het geeft aan waar er in de toekomst ruimte zal zijn voor wonen, werken, handel, recreatie, landbouw en natuur, ...

Het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan bestaat uit drie delen:

  • Het informatief gedeelte: dit bevat een overzicht van de bestaande toestand van de gemeente, een beschrijving van de huidige ruimtelijke kenmerken, knelpunten en kwaliteiten en schetst de verwachte ruimtelijke ontwikkelingen.
  • Het richtinggevend gedeelte: dit deel is het belangrijkste deel. Het bevat de visie voor de toekomst of de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente. Het geeft aan hoe Anzegem er in de toekomst zal uitzien en waar ruimte is voor verschillende functies zoals wonen, werken, handel, recreatie, landbouw, natuur...
  • Het bindend gedeelte somt de acties en maatregelen op die het gemeentebestuur zal uitvoeren om de gewenste ruimtelijke ontwikkeling te realiseren.

Het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan kun je hier raadplegen.