Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

Gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen - RUP's in procedure:

De gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen - RUP's die momenteel in procedure lopen kan je raadplegen via de volgende link: 

https://rup.leiedal.be/anzegem

Goedgekeurde gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen - RUP's :

Klik op de naam van het RUP om het goedgekeurde RUP te raadplegen.

  Locatie                                       Naam

Datum goedkeuring door de deputatie

Anzegem RUP Zonevreemde constructies - fase 1 7 juni 2007
Anzegem RUP Heirweg school 11 februari 2010
Anzegem RUP Heirweg Vinkenhout 24 maart 2011 (onteigeningsplan is van goedkeuring onthouden)
Anzegem

RUP Zonevreemde constructies - fase 3

gedeeltelijk goedgekeurd door de deputatie op 8 maart 2012
Ingooigem RUP Smesseplein 6 december 2007
Vichte RUP Olekenbos-spoorweg 6 december 2007       
Vichte RUP Vichteplaats  11 februari 2010
Vichte RUP Vichte Parken Kerkdreef 5 augustus 2010
Tiegem RUP Steenhaut 22 december 2011
Anzegem RUP Weedries 14 augustus 2014
Ingooigem RUP KWZI Ingooigem 19 maart 2015
Tiegem RUP zonevreemde constructies fase 3.2 7 januari 2016

 

Locatie Naam

Datum definitieve vaststelling door gemeenteraad

Datum publicatie in het Belgisch Staatsblad
Vichte RUP Steverlynck 13 september 2016 13 december 2016
Vichte RUP Bosstraat  21 februari 2017 2 juni 2017
Vichte RUP KMO Mekeirleweg 21 februari 2017 2 juni 2017
Vichte RUP Vichte Stationsomgeving 5 september 2017 30 november 2017
Tiegem RUP Vital Moreelsplein 4 september 2018 29 oktober 2018
Anzegem RUP Furniere  4 september 2018 29 oktober 2018
Vichte RUP Lendedreef-Schaliënhof 4 september 2018 29 oktober 2018
Anzegem RUP Drie Kaven 19 december 2018 15 februari 2019
Anzegem RUP Douterloigne-reconversie  10 september 2019 7 november 2019
Vichte

RUP Ecologisch Park Vichte

16 december 2020 10 februari 2021
Ingooigem RUP Pareelstraat - wijziging B  16 december 2020 10 februari 2021

 

Het gemeentelijk RUP treedt in werking veertien dagen na de bekendmaking van het goedkeuringsbesluit in het Belgisch Staatsblad.