Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

Gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen - RUP's in procedure:

De gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen - RUP's die momenteel in procedure lopen kan je raadplegen via de volgende link: 

https://rup.leiedal.be/anzegem

Goedgekeurde gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen - RUP's :

Klik op de naam van het RUP om het goedgekeurde RUP te raadplegen.

  Locatie                                       Naam

Datum goedkeuring door de deputatie

Anzegem RUP Zonevreemde constructies - fase 1 7 juni 2007
Anzegem RUP Heirweg school 11 februari 2010
Anzegem RUP Heirweg Vinkenhout 24 maart 2011 (onteigeningsplan is van goedkeuring onthouden)
Anzegem

RUP Zonevreemde constructies - fase 3 (plan ter inzage in de dienst Ruimtelijke Ordening)

gedeeltelijk goedgekeurd door de deputatie op 8 maart 2012
Ingooigem RUP Smesseplein 6 december 2007
Vichte RUP Olekenbos-spoorweg 6 december 2007       
Vichte RUP Vichteplaats (plan en voorschriften) 11 februari 2010
Vichte RUP Vichte Parken Kerkdreef 5 augustus 2010
Tiegem RUP Steenhaut (plan en voorschriften) 22 december 2011
Anzegem RUP Weedries 14 augustus 2014
Ingooigem RUP KWZI Ingooigem 19 maart 2015
Tiegem RUP zonevreemde constructies fase 3.2 7 januari 2016

 

Locatie Naam

Datum definitieve vaststelling door gemeenteraad

Datum publicatie in het Belgisch Staatsblad
Vichte RUP Steverlynck (plan en voorschriften) 13 september 2016 13 december 2016
Vichte RUP Bosstraat (plan en voorschriften 21 februari 2017 2 juni 2017
Vichte RUP KMO Mekeirleweg (plan en voorschriften) 21 februari 2017 2 juni 2017
Vichte RUP Vichte Stationsomgeving (plan en voorschriften) 5 september 2017 30 november 2017
Tiegem RUP Vital Moreelsplein  (plan en voorschriften) 4 september 2018 29 oktober 2018
Anzegem RUP Furniere (plan en voorschriften) 4 september 2018 29 oktober 2018
Vichte RUP Lendedreef-Schaliënhof (plan en voorschriften) 4 september 2018 29 oktober 2018
Anzegem RUP Drie Kaven (plan en voorschriften) 19 december 2018 15 februari 2019
Anzegem RUP Douterloigne-reconversie (plan en voorschriften) 10 september 2019 7 november 2019
Vichte

RUP Ecologisch Park Vichte (plan en voorschriften

16 december 2020 10 februari 2021
Ingooigem RUP Pareelstraat - wijziging B (plan en voorschriften) 16 december 2020 10 februari 2021

 

Het gemeentelijk RUP treedt in werking veertien dagen na de bekendmaking van het goedkeuringsbesluit in het Belgisch Staatsblad.