Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

Een Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoerginsplan (GRUP) draagt altijd bij aan de uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, waarin de overheid in grote lijnen aangeeft hoe zij Vlaanderen ruimtelijk wil zien evolueren.

Natuurlijk wordt zorgvuldig bestudeerd of zo'n wijziging wel verantwoord is. De bestaande voorschriften veranderen nooit van dag op dag. Alvorens de Vlaamse Regering een definitieve beslissing neemt rond een GRUP krijgt elke burger of vereniging de gelegenheid opmerkingen, bezwaren of adviezen in te dienen. Dit kan tijdens het openbaar onderzoek dat volgt op de voorlopige vaststelling van het plan door de Vlaamse Regering.

Hier vind je alle GRUPS.

Voor Anzegem is het volgende GRUP van toepassing: