Gezinstoelage

Voor wie?

Een jaarlijkse toelage van 140 euro  voor gezinnen of alleenstaanden  die permanent thuis verblijven en in de gemeente gedomicilieerd zijn op 1 januari 2023 en die voldoen aan inkomstenvoorwaarden.   

 

Welk inkomen wordt in aanmerking genomen?

  1. gezinsinkomen
  2. kadastraal inkomen (KI)     
1. Gezinsinkomen 

Berekening van het gezinsinkomen:gezamenlijk belastbaar inkomen per gezinslid

PLUS belastingvermindering op de belastingvrije sommen

MIN de basisbelasting

= totaal belastbaar inkomen waarmee we rekening houden. (zie voorbeeld) 

De inkomens van alle gezinsleden worden bij elkaar geteld.

Voor mensen die in 2022 enkel een leefloon hadden, wordt 2022 in rekening gebracht.

2. kadastraal inkomen

Vrijstelling van het kadastraal inkomen van de eigen woning tot 850 euro (niet geïndexeerd).

Bedrag boven de 850 euro en het Kadastraal Inkomen van bijkomende eigendommen worden tienvoudig meegerekend bij het gezinsinkomen (geïndexeerd).

Hoeveel mag je inkomen maximum bedragen?

overzicht wat mag je inkomen maximum zijn?

Hoe aanvragen?

Ontving u vorig jaar een gezinstoelage?  U werd automatisch aangeschreven begin juni 2023. 

Nieuw?

U  kunt via dit aanvraagformulier  (pdf) of  aanvraagformulier (word) aanvragen.  -Uiterlijke indiendatum 01/12/2023-   Bezorg ons ook je aanslagbiljet belastingen aanslagjaar 2022 - inkomsten 2021 van alle gezinsleden en aanslagbiljet onroerende voorheffing 2021 van alle eigendommen (volle eigendom en/of vruchtgebruik). Bezorg via mail: gezinstoelage@anzegem.be of bel tijdens de openingsuren voor een afspraak of maakt uw afspraak op www.anzegem.be/afspraak .

!!! Deze toelage kan niet gecumuleerd worden met de zorgtoelage of zorgtoelage+ voor éénzelfde periode. 

Uiterste indiendatum: 1 december 2023

Meer info?

Meer info vind je in deze folder.  

gezinstoelage@anzegem.be 

tel 056 78 26 23