Gezinstoelage

Voor wie?

Een jaarlijkse toelage van 140 euro  voor gezinnen of alleenstaanden  die permanent thuis verblijven en in de gemeente gedomicilieerd zijn op 1 januari 2024 en die voldoen aan inkomstenvoorwaarden.   
 

Welk inkomen wordt in aanmerking genomen?

  1. gezinsinkomen
  2. kadastraal inkomen (KI)

     
1. Gezinsinkomen 

Berekening van het gezinsinkomen:

gezamenlijk belastbaar inkomen per gezinslid
PLUS belastingvermindering op de belastingvrije sommen
MIN de basisbelasting
= totaal belastbaar inkomen waarmee we rekening houden. (zie voorbeeld) 

De inkomens van alle gezinsleden worden bij elkaar geteld.

Voor mensen die in 2023 enkel een leefloon hadden, wordt 2023 in rekening gebracht.

2. kadastraal inkomen

Vrijstelling van het kadastraal inkomen van de eigen woning tot 850 euro (niet geïndexeerd).

Bedrag boven de 850 euro en het Kadastraal Inkomen van bijkomende eigendommen worden tienvoudig meegerekend bij het gezinsinkomen (geïndexeerd).

Hoeveel mag je inkomen maximum bedragen?

overzicht bedragen

Hoe aanvragen?

Ontving u vorig jaar een gezinstoelage?  U wordt automatisch aangeschreven begin juni 2024.

Nieuw?

U  kunt via dit aanvraagformulier  (pdf) of  aanvraagformulier (word) aanvragen.  -link vanaf juli 2024-   Bezorg ons ook je aanslagbiljet belastingen aanslagjaar 2023 - inkomsten 2022 van alle gezinsleden en aanslagbiljet onroerende voorheffing 2022 van alle eigendommen (volle eigendom en/of vruchtgebruik). Bezorg via mail: gezinstoelage@anzegem.be of bel tijdens de openingsuren voor een afspraak of maakt uw afspraak op www.anzegem.be/afspraak .

!!! Deze toelage kan niet gecumuleerd worden met de zorgtoelage of zorgtoelage+ voor éénzelfde periode. 

Meer info?

Meer info vind je in deze folder.  
gezinstoelage@anzegem.be 

tel 056 78 26 23