Klachten

Klachten over besluiten

Wil je een klacht indienen tegen een besluit dat door het gemeentebestuur werd genomen? Dan kan dit via het Agentschap Binnenlands Bestuur.

 

Klachten over dienstverlening

Ontevredenheid over producten en dienstverlening komt wel vaker voor. Mensenwerk is immers niet altijd perfect en ook de verwachtingen van de burgers stemmen niet altijd overeen met de verleende dienstverlening. Dit geeft natuurlijk aanleiding tot klachten.

Klachten zijn echter een waardevolle bron van informatie die kan worden gebruikt om de dienstverlening en de organisatie te verbeteren. Door klachten te aanvaarden en te behandelen krijgen we een zicht op zwakke punten van de dienstverlening.Het doel van een klachtenbehandelingsysteem is niet om de mensen te viseren, maar wel om de dienstverlening en interne werking van de organisatie te verbeteren en dit samen met de bewoners.

Wie een klacht heeft over de werking van de gemeentediensten kan die uiten bij de Communicatiedienst. De klachtenprocedure kan je hier raadplegen.

Klachtenreglement gemeente & OCMW (gepubliceerd op 26 februari 2020)