Kostprijs en facturatie

Kostprijs
De kostprijs van de activiteiten en opvang vind je terug in de brochure.

Factuur
De factuur voor de activiteiten van de vakantie worden in december opgemaakt en verstuurd. 
Deze factuur wordt digitaal of, op vraag, per post verstuurd.

Wens je meer details over je factuur?
Raadpleeg de ouderpagina op www.i-school.be/login en ga naar 'rekeningen'.
Klik op het icoontje van de factuur.