Leefloon

Je hebt recht op een leefloon als je inkomen onvoldoende is en als je niet in staat bent die toestand te veranderen. Als je inkomen lager is dan het leefloon, kan je vragen om het verschil bij te passen zodat je inkomen op dezelfde hoogte komt als het leefloon.

Hoeveel? 

Het bedrag dat je krijgt is afhankelijk van jouw gezinssituatie.

Bedragen leefloon, geldig vanaf januari 2023:

Categorie 1: Samenwonend

€ 809,42 / maand

Categorie 2: Alleenstaand

€ 1.214,13 / maand

Categorie 3: Persoon met gezin ten laste

€ 1.640,83 / maand

 

Voorwaarden

Om recht te hebben op het leefloon moet je aan volgende voorwaarden voldoen:

 • je werkelijke verblijfplaats is in België
 • je hebt de Belgische nationaliteit, of je bent een
  • burger van de Europese Unie of familielid van een burger van de Europese Unie, met een verblijfsrecht van meer dan drie maanden
  • vreemdeling ingeschreven in het bevolkingsregister
  • staatloze
  • erkende vluchteling
  • persoon met statuut van subsidiaire bescherming.
 • je bent meerderjarig (= 18 jaar of ouder) of je bent door huwelijk meerderjarig verklaard, je hebt kind(eren) ten laste of je bent in verwachting
 • je beschikt niet over voldoende inkomsten, je kunt er geen aanspraak op maken en je bent niet in staat ze te verwerven door persoonlijke inspanningen of andere middelen
 • je bent bereid om te werken, tenzij dat niet kan om redenen van gezondheid of billijkheid
 • je hebt eerst uw recht op andere mogelijke sociale uitkeringen gebruikt.

  Voorbeelden: uw recht op werkloosheidsuitkering, pensioen, studietoelage ... U moet het leefloon beschouwen als een laatste toevlucht.

Procedure

Je vraagt het leefloon aan bij de sociale dienst van het OCMW (onderdeel van het Sociaal Huis). Hiervoor moet je alle nodige informatie geven: identiteit, het bedrag van je inkomsten en van die van de mensen waarmee je samenwoont, samenstelling van het gezin, bezittingen...

Na onderzoek krijg je het leefloon van het OCMW al dan niet toegekend.

Een leefloon krijg je niet zomaar! We maken samen een GPMI (Geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie) op. Dit is een afsprakenplan tussen het OCMW en jezelf om ervoor te zorgen dat je zelf terug een ander inkomen kan krijgen.

Wat breng je mee?

 • identiteitskaart
 • eventuele sollicitatiebewijzen
 • eventuele medische attesten
 • bewijs van inschrijving bij de VDAB
 • laatste 3 maanden rekeninguittreksels van jou en alle gezinsleden
 • voor studenten: inschrijvingsbewijs in school.

Bijkomende voordelen en kortingen

Als je recht hebt op een leefloon, kan je ook een aantal andere voordelen krijgen. (Bijvoorbeeld sociaal tarief gas en elektriciteit, goedkoper busabonnement, …)

Meer info

Brochure 'Wegwijs in het leefloon'

www.vlaanderen.be/leefloon