LOKA

Het Lokaal Overleg Kinderopvang Anzegem (LOKA) is een gemeentelijke adviesraad inzake kinderopvangbeleid.

Deze raad is samengesteld uit zowel initiatieven die opvang aanbieden als gebruikers van de opvang. Naast de algemene vergadering is er ook een stuurgroep actief die Loka ondersteunt (behoeften en noden van opvanginitiatieven detecteren en er op inspelen, op zoek gaan naar actuele thema's voor vorming & opleiding, ...).  Afhankelijk van de te behandelen thema's kunnen tijdelijke werkgroepen opgericht worden.

Wat doen ze?

  • opmaak en uitvoering van het beleidsplan kinderopvang
  • beleidsuitvoering en -opvolging in uitvoering van het lokaal beleidsplan kinderopvang
  • het lokaal bestuur adviseren inzake de uitbouw van opvangvoorzieningen binnen de gemeente
  • overleg en informatie-uitwisseling met bestaande of toekomstige opvanginitiatieven, scholen/ouderverenigingen en Kind & Gezin
  • de bevolking informeren over het bestaande kinderopvangaanbod.

Jaarlijks wordt een infoavond georganiseerd rond een actueel thema waarop ouders  worden uitgenodigd.

email: loka@anzegem.be

Volg ons ook op facebook.