Lokaal Opvanginitiatief (LOI)

Wat?

Het Sociaal Huis vangt vluchtelingen op en heeft hiervoor een overeenkomst met Fedasil, het Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers. Het gaat om individuele woongelegenheden waar asielzoekers zelfstandig kunnen wonen. Het Sociaal Huis heeft momenteel 17 opvangplaatsen. Zij krijgen er materiële hulp in de vorm van het bed -, bad - en broodprincipe.

Als de asielzoeker erkenning of het statuut subsidiaire bescherming krijgt, moet men de woning in principe binnen de 2 maanden verlaten. Bij een negatieve beslissing is dit binnen de 5 dagen.

De bewoners krijgen gedurende hun verblijf in het lokaal opvanginitiatief zakgeld voor voeding en hygiëne en tussenkomsten voor kledij en ontspanning. Er kan ook recht zijn op tussenkomst in medische uitgaven (= medische kaart).

Bij erkenning of subsidiaire bescherming, heeft men recht op leefloon of financiële steun gelijk aan het bedrag leefloon. Zij moeten het LOI verlaten, huisvesting zoeken en worden begeleid in hun zoektocht naar werk. Een illegale persoon kan enkel aanspraak maken op dringende medische hulp.

Voor wie?

  • Asielzoeker zijn.
  • Een toewijzing gekregen hebben via Fedasil.

Wat breng je mee?

  • Identiteitsbewijs           
  • Toewijsdocument

Meer info

Website Fedasil

Website Dienst Vreemdelingenzaken