Meldingsplicht

Voor een aantal werken is de stedenbouwkundige vergunningsplicht  vervangen door een meldingsplicht.

Het gaat bijvoorbeeld over:

  • het openbreken van een gevel voor het plaatsen van een grote raampartij
  • interne verbouwingswerken die gepaard gaan met stabiliteitswerken
  • oprichting van bijgebouwen, aangebouwd aan een woning, met een maximale oppervlakte van 40m² per perceel
  • zorgwonen

Melden is alleen mogelijk als het project aan een aantal voorwaarden voldoet. Bovendien zijn meldingen niet geldig als ze strijdig zijn met andere regelgeving (RUP's, gewestplan, beschermd erfgoed, verkavelingsvoorschriften, ...). Het blijft dus aangeraden zich op voorhand goed te informeren bij de dienst Ruimtelijke Ordening.

Het dossier wordt bij voorkeur digitaal samengesteld. Via bovenstaande link kom je op de website van het Omgevingsloket terecht waar alle informatie terug te vinden is m.b.t. het indienen van het dossier. De dossiersamenstelling voor een melding is dezelfde als deze voor een stedenbouwkundige vergunning (met of zonder medewerking van architect).

De melder moet wachten tot hij de aktename van de gemeente heeft ontvangen. De gemeente heeft daar dertig dagen voor. Pas na ontvangst van de aktename kan de melder de handelingen uitvoeren.

Let wel: aan de regels rond medewerking van een architect verandert niets. Bij werken met impact op de stabiliteit van de woning is de medewerking van een architect verplicht. Evenmin verandert de verplichting tot energieprestatie-verslaggeving, het aanstellen van een veiligheidscoördinator en het naleven van de privacybepalingen uit het burgerlijk wetboek (lichten en zichten). 

Meer info

Klik hier om meer informatie terug te vinden. 

Met al je vragen over je bouwplannen, ga je best vooraf langs bij de dienst Ruimtelijke Ordening. Maak hiervoor een afspraak.

Afspraak maken bij dienst Ruimtelijke Ordening

Meer info?