Minaraad

De gemeentelijke raad voor milieu en natuur, kortweg minaraad, is een overleg- en adviesorgaan over het gemeentelijk leefmilieu en het natuurbehoud. De raad heeft tot doel de inbreng van de bevolking voor de verbetering van het leefmilieu en het natuurbehoud mogelijk te maken en aan te moedigen.De minaraad brengt adviezen uit aan het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad - al dan niet op hun vraag - over aangelegenheden die een invloed hebben op het gemeentelijk leefmilieu of het natuurbehoud. De minaraad behandelt geen individuele of persoonlijke dossiers.Deze adviesraad wordt opnieuw samengesteld bij de start van de gemeentelijke legislatuur (om de 6 jaar).

De Milieudienst staat in voor de ondersteuning van de minaraad.