Nieuwe pincode

Met de elektronische identiteitskaart kan men een document digitaal ondertekenen en op afstand, bijvoorbeeld via het internet, bewijzen dat men wel degelijk de persoon is die men beweert te zijn (authenticatie). Om misbruik te vermijden zijn die mogelijkheden, net zoals bij een bankkaart, beveiligd met een PIN-code (Personal Identification Number).

Bij de aanmaak van een nieuwe elektronische identiteitskaart verstuurt de kaartproducent de codes, via een document, naar de burger. Indien men de PIN-code (en PUK-code) niet meer kent en niet meer in het bezit is van dit document kan men een nieuwe code aanvragen.

Voor de aanvraag van de nieuwe codes hoeft men niet meer noodzakelijk naar het gemeentehuis te komen.

Vraag een nieuwe PIN-code aan

Meer info?