Noodplanning

Het gemeentebestuur en de hulpverleningsdiensten werken samen om de bevolking zo goed mogelijk te beschermen tegen ernstige noodsituaties. Dit kan bijvoorbeeld gaan over hevige wateroverlast, een grote brand, een dreigende gifwolk, een grootschalige evacuatie, een ontploffing, een trein- of luchtvaartongeval,...

Om op deze momenten alles in goede banen te laten lopen, worden hiervoor dan ook diverse nood-en interventieplannen opgesteld.

De organisatie van de noodplanning wordt voorbereid door de gemeentelijke veiligheidscel. Deze veiligheidscel staat onder leiding van de burgemeester en bestaat uit de ambtenaar Noodplanning, adjunct ambtenaar Noodplanning en de vertegenwoordigers voor de vijf verschillende disciplines (brandweer, medische hulp, lokale en federale politie, logistiek en communicatie).