Omgevingsvergunning

Zomaar ergens een huis bouwen of verbouwen is in Vlaanderen al lang niet meer mogelijk. Voor dergelijke werken heb je een omgevingsvergunning nodig.

Het begrip "bouwen" is hier zeer ruim. Voor het bouwen van een veranda, het plaatsen van sommige reclameborden of bepaalde afsluitingen is ook een vergunning nodig. Ook ontbossen en vellen van hoogstammige bomen valt onder de vergunningsplicht, evenals het wijzigen van het aantal woongelegenheden die bestemd zijn voor huisvesting in een woning of gebouw. Tenslotte is het wijzigen van de hoofdfunctie van een onroerend goed met het oog op een nieuwe functie eveneens vergunningsplichtig.

Bepaalde werken zijn echter ook vrijgesteld van omgevingsvergunning. De volledige lijst vind je terug op de website van Ruimtelijke Ordening.

Meer info

De Vlaamse Overheid stelde een interessante en overzichtelijke brochure samen met een duidelijk overzicht welke regels en principes van toepassing zijn inzake meldings- en vergunningsplicht. Deze kan je hier bekijken of kan je halen bij dienst Ruimtelijke Ordening. 

Met alle vragen over je bouwplannen, ga je best vooraf langs bij de dienst Ruimtelijke Ordening. Je kan hen telefonisch om info vragen, maar je kan ook een afspraak maken. Dit kan hier.