Openbaar groen

De groendienst staat in voor het onderhoud en het beheer van openbaar groen en voor de aanleg van nieuwe groenzones. De groendienst van de gemeente werkt onder de cluster Gemeentelijke Infrastructuur (+dienst openbare werken, mobiliteit, technische dienst).Het openbaar groen in Anzegem omvat 80 ha groen ruimten, waaronder 25 ha gazon, 20 ha wegbermen, 35 ha plantsoenen met onder andere 10 voetbalvelden, 7 begraafplaatsen, diverse kinderspeelplaatsen, diverse buurtparkjes en plantsoenen op alle deelgemeenten en circa 10.000 park- en laanbomen. De  groendienst zorgt voor het beheer, de dagelijkse planning en kleinere aanplantingen.

De aanleg van groene zones en een deel van het onderhoud besteden we in sommige gevallen uit aan gespecialiseerde aannemers.

 

Groenvoorziening:

  • periodieke aanplantingen
  • projecten en investeringen woon- en verkeersgroen
  • renovatiewerken en groenonderhoud
  • beheer begraafplaatsen
  • omgevingswerken sociale woonwijken