Openbare onderzoeken en bekendmakingen

Bekendmakingen (en openbare onderzoeken) van omgevingsvergunningen en -meldingen zijn te raadplegen via https://omgevingsloketpubliek.omgeving.vlaanderen.be/?openbaaronderzoek 

Bekendmaking openbare onderzoeken 

OMV-nummer Aanvrager Onderwerp Ligging Periode
OMV_2023046098 Anzegemse Investeringsmaatschappij bouwen van een opslagloods

Heirbaan 57+

8570 Anzegem

16 augustus 2023 tot en met 14 september 2023
OMV_2019011971 MIJN HUIS realiseren van 10 sociale appartementen met fietsenstalling en autostelplaatsen

Stijn Streuvelsstraat 22

8570 Anzegem

16 augustus 2023 tot en met 14 september 2023
OMV_2023093153 LANDERHOF INVEST functiewijziging hoeve naar woning, paardenverblijf en B&B

Stientjesstraat 68a

8570 Anzegem

25 augustus 2023 tot en met 23 augustus 2023
OMV 2023085666 C&V Construct uitbreiden van een bestaand industriegebouw en exploitatie van een inrichting klasse 3

Jagershoek 2

8570 Anzegem

28 augustus 2023 tot en met 26 augustus 2023
OMV 2023088442 Nicolas Duquesnoy bouwen van een eengezinswoning na afbraak bestaande woning

Grasstraat 3

8570 Anzegem

28 augustus 2023 tot en met 26 augustus 2023
OMV 2023102387 Frans Derijcke exploiteren van een inrichting klasse 2 (familiesauna en zwembad)

Westdorp 47

8570 Anzegem

28 augustus 2023 tot en met 26 augustus 2023

OMV 2023098845 Griet Vanden Broucke & Karl Lanneau verbouwen van een eengezinswoning

René Declercqstraat 20

8570 Anzegem

28 augustus 2023 tot en met 26 augustus 2023
OMV 2023147067 WFR nieuwe burelen en herinrichten bestaand gebouwdeel Beukenhofstraat 120 bus B 8570 Anzegem 4 september 2023 tot en met 3 oktober 2023
OMV 2023104671 Frank Gistelinck regulariseren woning, bijgebouw en aanleg tuin

Veldstraat 5

8570 Anzegem

4 september 2023 tot en met 3 oktober 2023
OMV 2023106704 Kobe De Werdt Plaatsen van een uitbouw

Borreberg 27

8570 Anzegem

13 september 2023 tot en met 12 oktober 2023
OMV 2023116051 Tim Flamant & Elisa Vanhalst bouwen van een eengezinwoning met aangebouwde garage ene het aanleggen van verharding

Petegemstraat 4

8570 Anzegem

25 september 2023 tot en met 24 oktober 2023
OMV 2023100278 Garage D'hont Plaatsen showcontainer

Peter Benoitstraat 1

8570 Anzegem

25 september 2023 tot en met 24 oktober 2023
OMV 2023082802 Annelies Devos & Andres Gheeraert herbouw woning en bijgebouw

Materzeelstraat 21

8570 Anzegem

27 september 2023 tot en met 25 oktober 2023

 

Bekendmaking beslissingen omgevingsvergunning

OMV-nummer Aanvrager Onderwerp Ligging Datum beslissing Aanplakking           vanaf 
OMV 2022111523 BVBA GEBROEDERS DEMASURE Verbouwen showroom, slopen en vervangen veranda, aanpassingen glazen gevels, aanleg verharding, reclame- inrichtingen

Zonnestraat 3

8573 Anzegem

6 juli 2023 17 augustus 2023

 

OMV 2023028669

 

Lambert Products Opslagruimte voor groothandel smeermiddelen, kleefmiddelen en silicone  producten voor industriële klanten

Oudenaardestraat 86+

8570 Anzegem

12 juli 2023 25 augustus 2023
OMV 2023040436 Sabine Verkinderen bouwen van een tuinberging met overdekt terras + carport

Lendedreef 71

8570 Anzegem

12 juli 2023 21 augustus 2023
OMV 2023003277 GEMEENTEBESTUUR ANZEGEM Uitbreiden van een schoolgebouw

Pastoor Verrieststraat 10-12-14

8570 Anzegem

10 augustus 2023 23 augustus 2023
OMV 2022146028 Landmeter Bart Degezelle functiewijziging landbouwbedrijf naar woning met woningbijgebouwen

Hofdries 1

8570 Anzegem

10 augustus 2023 24 augustus 2023
OMV 2022022447 Douterloigne Beton beperkte wijziging

Vichtsesteenweg 159

8570 Anzegem

10 augustus 2023 25 augustus 2023
OMV 2023014610 Hanne Verbrugge & Tom Librecht Herbouw woning en woningbijgebouw

Tjampensstraat 4

8570 Anzegem

16 augustus 2023 25 augustus 2023
OMV 2023094508 Cara Gerard & Dhondup Norbu Verbouwen en uitbreiden van een gezinswoning

Stientjesstraat 72

8570 Anzegem

16 augustus 2023 30 augustus 2023
OMV 2023034839 Justine Maes en Lorenzo Moerman verbouwen van een ééngezinswoning

Opstalstraat 4

8570 Anzegem

16 augustus 2023 15 september 2023
OMV 2023042909 Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn Oudenaarde verkaveling van 2 loten  voor halfopen bebouwing

Kalkstraat 32A en 32B

8570 Anzegem

16 augustus 2023 24 augustus 2023
OMV 2023042848 Bart Degezelle Functiewijziging van landbouw naar woning met woningbijgebouwen

Kasterstraat 5

8570 Anzegem

16 augustus 2023 26 augustus 2023
OMV 2023058396  Arthur Dermauw & Josephine Vanbeylen herbouw van een vrijstaande ééngezinswoning in zonevreemd gebied

Overberg 1

8573 Anzegem

16 augustus 2023 11 september 2023
OMV 2023093338 GEMEENTEBESTUUR ANZEGEM rooien van 7 bomen

Openbaar domein: t.h.v. Schellebellestraat 8,

t.h.v. Hoogveld 1,

t.h.v Sint Antoniusstraat 46, t.h.v. Klokketuin (parking 't Klokske) 8570 Anzegem

t.h.v. Zurendriesstraat3-5

8573 Anzegem

23 augustus 2023 5 september 2023
OMV 2023079610 Geert Heymans open bijgebouw in achtertuin + installatie zonnepanelen op dak bijgebouw

Berglaan 62

8570 Anzegem

23 augustus 2023 5 september 2023
OMV 2023072835 Frederic Kint bouwen van een bijgebouw en regularisatie garage

Waregemstraat 32

8570 Anzegem

6 september 2023 15 september 2023
OMV 2023051351 Agro Goemaere bouwen van een loods na slopen bestaande loods en slopen vrijstaand gebouw

Heuntjesstraat 57

8570 Anzegem

7 september 2023 13 september 2023
OMV 2023069166 Vergaert en Co Invest Bouwen van 2 ééngezinswoningen met carport

Grasstraat 1 en 1A

8570 Anzegem

13 september 2023  
OMV 2023094037 Geert Lanssens verbouwen woning

Bosstraat 86

8570 Anzegem

13 september 2023  

 

Bekendmaking meldingsakten

OMV-nummer Aanvrager Onderwerp Ligging Datum aktename Aanplakking vanaf
OMV 2023087838 Garage Carrosserie Colpaert BV

exploiteren van een inrichting klasse 3

(garage- carrosserie) 

Vossestraat 52

8570 Anzegem

17 juli 2023 20 juli 2023
OMV 2023090960 Andy Dewyn creeëren van een zorgwoning

Edgar Tinelstraat 13

8570 Anzegem

5 augustus 2023 22 augustus 2023

 

BEKENDMAKING

Betreft: het voorlopig Ontwerp Regionaal Mobiliteitsplan en het Ontwerp plan-MER voor de vervoerregio Kortrijk.

Het college van burgemeester en schepenen brengt, overeenkomstig de bepalingen van artikel 7 § 4 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 20 november 2020 over de regionale mobiliteitsplannen met integratie van de milieueffectrapportage, ter kennis aan de bevolking dat een openbaar onderzoek gehouden wordt betreffende: "het voorlopig Ontwerp Regionaal Mobiliteitsplan en het Ontwerp plan-MER voor de vervoerregio Kortrijk"

De vervoerregio Kortrijk heeft een voorlopig Ontwerp Regionaal Mobiliteitsplan uitgewerkt. Dat plan legt de globale mobiliteitsvisie voor de komende 10 jaar (met een doorkijkperiode van 30 jaar) vast voor de vervoerregio op een strategisch niveau, en dat voor alle vervoerswijzen. In dit voorlopig Ontwerp Regionaal Mobiliteitsplan werd rekening gehouden met het Ontwerp plan-MER. Het Ontwerp plan-MER beschrijft de mogelijke milieueffecten van het voorlopig Ontwerp Regionaal Mobiliteitsplan. Het openbaar onderzoek loopt van 17 augustus 2023 tot en met 15 oktober 2023.

Het Regionaal Mobiliteitsplan kadert binnen basisbereikbaarheid, de Vlaamse visie op mobiliteit. Met basisbereikbaarheid zet Vlaanderen in op een efficiënter, duurzamer en flexibeler vervoer waarin het combineren van verschillende vervoermiddelen centraal staat. Voor de realisatie van basisbereikbaarheid werden de driehonderd Vlaamse steden en gemeenten opgedeeld in 15 vervoerregio’s. Binnen deze vervoerregio’s werken de gemeenten samen een mobiliteitsplan uit, specifiek voor hun regio.

De vervoerregio Kortrijk is samengesteld uit deze 13 gemeenten: Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, Kortrijk, Kuurne, Lendelede, Menen, Spiere-Helkijn, Waregem, Wervik, Wevelgem en Zwevegem.

Tijdens het openbaar onderzoek dat loopt van 17 augustus tot en met 15 oktober 2023 kunt u het voorlopig Ontwerp Regionaal Mobiliteitsplan en het Ontwerp plan-MER voor de vervoerregio Kortrijk inkijken:

 • Op www.vlaanderen.be/openbaar-onderzoek-vervoerregio-kortrijk
 • Op de websites van bovenvermelde gemeenten.  Voor de gemeente Anzegem is dit op de gemeentelijke website: www.anzegem.be 
 • In het gemeentehuis van bovenvermelde gemeenten, of op de locatie die de bovenvermelde gemeenten hiertoe aanwijzen.  Voor de gemeente Anzegem is dit het gemeentehuis (dienst Gemeentelijke Infrastructuur), De Vierschaar 1, 8570 Anzegem, en dit na het vastleggen van een afspraak via mail naar: dimitri.goemaere@anzegem.be

 Opmerkingen kunt u uiterlijk tegen 15 oktober 2023 bezorgen:

 • Via mail aan de vervoerregio Kortrijk op het mailadres vervoerregio.kortrijk@vlaanderen.be.
 • Via schriftelijke aflevering tegen ontvangstbewijs op het gemeentehuis van de hierboven vermelde gemeenten.  Voor de gemeente Anzegem is dit: Gemeente Anzegem (dienst Gemeentelijke Infrastructuur), De Vierschaar 1, 8570 Anzegem.

 

BEKENDMAKING

Aankondiging openbaar onderzoek GRUP Ventilus

Op 7 juli 2023 ging de Vlaamse Regering over tot de voorlopig vaststelling van het ontwerp GRUP Ventilus. De volgende fase is het openbaar onderzoek. Dit loopt van 29 augustus tot en met 27 oktober 2023.

Het Ventilus-tracé is een belangrijke stap voor Vlaanderen. Tegelijk beseft de Vlaamse Regering dat de nieuwe hoogspanningslijn een grote impact heeft voor wie dicht bij de nieuwe lijn woont, er een activiteit uitoefent of een eigendom heeft. Daarom worden er tijdens het openbaar onderzoek verschillende digitale informatiesessies en informatiemomenten georganiseerd.

Tijdens deze periode kan iedereen een inspraakreactie indienen op het ontwerp van GRUP via deze link

 • Maandag 25 september 2023 informatiemarkt versterking bestaande lijn Brugge-Zedelgem van 16-20 uur in Zedelgem  
 • Dinsdag 26 september 2023 algemene digitale infosessie van 19-21.30 uur  
 • Dinsdag 03 oktober 2023 digitale informatiesessie versterking bestaande lijn Izegem-Avelgem van 19-21.30 uur  
 • Dinsdag 10 oktober 2023 algemene informatiemarkt van 16-20 uur  in Brugge  
 • Donderdag 12 oktober 2023 algemene informatiemarkt van 16-20 uur  in Zedelgem  
 • Dinsdag 17 oktober 2023 informatiemarkt versterking bestaande lijn Izegem-Avelgem van 16-20 uur in Deerlijk  
 • Donderdag 19 oktober 2023 algemene informatiemarkt van 16-20 uur in Izegem  

Deze informatiemomenten zijn toegankelijk na registratie. Dit kan via deze link

Het volledige dossier ligt tijdens de periode van het openbaar onderzoek ter inzage in het gemeentehuis van Anzegem. Je kan hiervoor terecht in het gemeentehuis na het maken van een afspraak via 056 69 44 61 of via de website.

Je kan je ook informeren via de projectpagina van het Departement Omgeving. Suggesties, bezwaren of aandachtspunten kunnen worden ingediend onder de vorm van een inspraakreactie. Meer informatie over deze procedure is terug te vinden op de projectpagina.