Openbare onderzoeken en bekendmakingen

Bekendmakingen (en openbare onderzoeken) van omgevingsvergunningen en -meldingen zijn te raadplegen via https://omgevingsloketpubliek.omgeving.vlaanderen.be/?openbaaronderzoek…;

Bekendmaking openbare onderzoeken 

OMV-nummer Aanvrager Onderwerp Ligging Periode
OMV 2024055573 Tieghembos functiewijzing van herberg met winkeltje naar vakantiewoning + functiewijziging van woning naar vakantiewoning

Warandedreef 4+10

8570 Anzegem

17 juni 2024 tot en met 16 juli 2024
OMV 2023134766 Sander Sulmon exploiteren van een nieuwe inrichting klasse 1 (bedrijf voor grond- en afbraakwerken) en bijhorende stedenbouwkundige handelingen

Klijtberg 6-8

8570 Anzegem

17 juni 2024 tot en met 16 juli 2024
OMV 2024082062 Kaarsen Bouckaert exploiteren van een inrichting klasse 2 (kaarsenproductie)

Beukenhofstraat 113

8570 Anzegem

28 juni tot en met 27 juli 2024
OMV 2024051279 Anthony Van Quickelberghe verkaveling voor 5 loten voor gesloten en halfopen bebouwing met achterliggende garages en doorgang

Vichtsesteenweg 130-132-134 

 8570 Anzegem

1 juli 2024 tot en met 30 juli 2024

OMV

2024025441

Your Home verkaveling  voor 3 loten

Wijnsbergstraat 26

8570 Anzegem

1 juli 2024 tot en met 30 juli 2024
OMV 2024054548 Voeders Rik Avet bouwen van 3 kmo-units

Bosstraat 31

8570 Anzegem

5 juli 2024 tot en met 3 augustus 2024
OMV 2024076622 Joost Vandendriessche regularisatie bijgebouw

Kalkstraat 31

8570 Anzegem

5 juli 2024 tot en met 3 augustus 2024
OMV 2024080618 Fluvius System Operator plaatsen van een geprefabriceerde hoogspanningscabine voor openbaar nut

Scheldestraat 

8572 Anzegem

5 juli 2024 tot en met 3 augustus 2024
OMV 2024060338 Uitvaartzorg Nuytten bouwen van een funerarium met appartement en polyvalente zaal met kantoorruimte

Grote Leiestraat 80

8570 Anzegem

8 juli 2024 tot en met 6 augustus 2024
OMV 2024079966 Marc Avet verkaveling voor 1 lot voor een vrijstaande woning

Oostdorp 16

8570 Anzegem

15 juli 2024 tot en met 13 augustus 2024

 

Bekendmaking beslissingen omgevingsvergunning

OMV-nummer Aanvrager Onderwerp Ligging Datum beslissing Aanplakking           vanaf 
OMV 2024046232 Manu Christiaens aanleg van een zwemvijver

Deerlijkstraat 23

8570 Anzegem

15 mei 2024 27 juni 2024

OMV

2023149739

Guy Sobry & Brigitte Verbeke bouwen van een garage

Tiegemberg 32

8573 Anzegem

16 mei 2024 24 juni 2024
OMV 2024049638 VTT Renovations verbouwen van 2 halfopen bebouwingen

Oostdorp 38 -40 

8573 Anzegem

29 mei 2024 26 juni 2024
OMV 2024064686 Gilles Decabooter verwijderen garagepoort en plaatsen gevelsteen

Vlasschaardstraat 18

8570 Anzegem

5 juni 2024 17 juni 2024
OMV 2023163920 Tom Defeyter & Elisabeth Vangheluwe functiewijziging van landbouw naar wonen en verbouwen woning

Wortegemsesteenweg 48

8570 Anzegem

5 juni 2024 12 juni 2024
OMV 2023145593 Gemeentebestuur Anzegem slopen bestaande bebouwing en aanleg openbare parking

Kerkstraat 109-111

8570 Anzegem

12 juni 2024 21 juni 2024
OMV 2024026872 Gilles Declercq functiewijziging van woning naar kantoor en stockage + uitbreiden dak werkplaats

Hoekstraat 3

8570 Anzegem

12 juni 2024 24 juni 2024

OMV

2024040069

Frituur Den Heirweg slopen van een bestaand gebouw

Vichtsesteenweg 108A

8570 Anzegem

12 juni 2024 19 juni 2024

OMV

2024077761

Chris Wolfcarius isoleren gevels en afwerken met pleister

Gijzelbrechtegemstraat 16

8570 Anzegem

12 juni 2024 19 juni 2024

OMV

2024069195

Katrien Vandermarliere bouwen van een bijgebouw

Sint Antoniusstraat 1

8570 Anzegem

12 juni 2024 27 juni 2024

OMV

2023167816

Bekaert Building Company bouwen van kmo-units na afbraak bestaande bebouwing en verhardingen

Grote Leiestraat 132-134

8570 Anzegem

12 juni 2024 21 juni 2024
OMV 2024032725 Tricon bouw regularisatie meergezinswoning

Vichteplaats 41, 41A,41B, 41C, 41D, 41E, 41F, 41G, 41H, 41K, 41L

8570 Anzegem

12 juni 2024 21 juni 2024

OMV

2024026694

Yves-Laurent Creton & Loes Lombaert herbouwen van een ééngezinswoning

Materzeelstraat 7

8570 Anzegem

12 juni 2024 19 juni 2024

OMV

2023001316

Abriso nv Sloop en herbouw van een deel van een bedrijfsgebouw, reconversie van een productiehal naar burelen en verscheidene omgevingswerken

Gijzelbrechtegemstraat 8-10 

8570 Anzegem

17 juni 2024 20 juni 2024
OMV 2024033417 Cosy House bouwen van een koppelwoning

Toekomsstraat 2B en 2C

8570 Anzegem

19 juni 2024 28 juni 2024
OMV 2024024054 Hanne Verbrugge & Tom Librecht herbouwen woningbijgebouw

Tjampensstraat 4

8573 Anzegem

19 juni 2024 29 juni 2024
OMV 2024053186 Jan Steyaert & Caroline Van Fleteren bouwen van een vrijstaande woning

Heinsberg 2B

8573 Anzegem

19 juni 2024 3 juli 2024
OMV 2024075310 Jara Decuyper wijziging inplanting vergunde carport

Sterrestraat 29 

8573 Anzegem

19 juni 2024 5 juli 2024
OMV 2023078106 Agentschap Wegen West -Vlaanderen herinrichten wegvak binnen bebouwde kom

N494 - Berglaan - openbaar domein

8570 Anzegem

19 juni 2024 1 juli 2024
OMV 2024164964 Karel Demasure functiewijziging landbouw naar woning met bijgebouwen

Okkerdries 7

8573 Anzegem

19 juni 2024 28 juni 2024
OMV 202164810 Matthias D'haene en Annelies Verbeke herbouwen van een woning met bijgebouw

Wortegemsesteenweg 56

8570 Anzegem

19 juni 2024 28 juni 2024
OMV 2024082983 Landmeter Bart Degezelle functiewijziging landbouwbedrijf naar woning met woningbijgebouwen

Pareelstraat 4

8570 Anzegem

20 juni 2024 17 juli 2024
OMV 2024003643 Pauline Van Marcke functiewijziging van kantoor naar eengezinswoning

Kerkstraat 5

8570 Anzegem 

26 juni 2024  

OMV 

2023107028

Steven De Man & Sofie Demeulemeester verbouwing eengezinswoning en regulariseren carport

Steenoven 7

8570 Anzegem

26 juni 2024 14 juli 2024
OMV 2024026495 Jürgen Devogelaere & Femke Galle herbouwen van een woning

Stientjesstraat 39

8570 Anzegem

26 juni 2024 9 juli 2024
OMV 2023165088 Devogelaere Leroux Invest functiewijziging landbouw naar woning met bijgebouwen

Vichtsesteenweg 176

8570 Anzegem

26 juni 2024 9 juli 2024
OMV 2024042671 Prisma Construct verbouwen appartementen

Harelbekestraat 17

8570 Anzegem

26 juni 2024 5 juli 2024
OMV 2024031855 MAS Projects bouwen van een woning na sloop van een bestaande woning

Heinsdal 1A

8573 Anzegem

3 juli 2024 15 juli 2024
OMV 2024052861 Linus Demeulemeester aanleg van een zwembad

Holstraat 50

8570 Anzegem

3 juli 2024 15 juli 2024
OMV 2024056024 BriQasa omvormen van een ééngezinswoning tot meergezinswoning + sloop garagebox

Kerkstraat 25

8570 Anzegem

3 juli 2024 15 juli 2024
OMV 2024075566 Sofie Debels aanleg van een zwembad

Ingooigemstraat 85A

8570 Anzegem

3 juli 2024 15 juli 2024
OMV 2024006627 Galico NV bouwen van een kantoor met opslagplaats en laadkade + terreinverharding

Oudenaardestraat 49B

8570 Anzegem

3 juli 2024 15 juli 2024
OMV 2024059570 Gemeentebestuur Anzegem aanpassen voorwaarden omgevingsvergunning d.d. 8 juli 2021 - OMV_2021080865

Heirbaan 73

8570 Anzegem

10 juli 2024  
OMV 2024036953 Marie Verhelst verbouwen ééngezinswoning

Vichteplaats 30

8570 Anzegem

10 juli 2024 17 juli 2024
OMV 2024068065 Najoua Benallal El Quazzani verbouwen van een rijwoning

Koornbloemstraat 10

8570 Anzegem

10 juli 2024  
OMV 2024082659 Stefanie Michels verbouwen woning

Kruisweg 6

8570 Anzegem

10 juli 2024 18 juli 2024
OMV 2024090419 Rosa Vandemeulebroucke regularisatie afdak

Tiegemberg 27

8570 Anzegem

10 juli 2024 17 juli 2024
OMV 2024081310 Christophe Vergote uitbreiden bestaand raam in de voorgevel

Otegemstraat 25

8570 Anzegem

10 juli 2024  
OMV 2024059471 Rebecca Vanbutsele uitbreiden woning na sloop aanbouw

Sint Antoniusstraat 133

8570 Anzegem

10 juli 2024  
OMV 2024013434 Bart Deprez renoveren en uitbreiden van een halfopen woning + bouwen bijgebouw/ tuinhuis en carport

Domien Veysstraat 38

8570 Anzegem

10 juli 2024  
OMV 2024040248 Ecobo bouwen van bergingen aan woningen 1-2-3-4

Lendedreef 48

8570 Anzegem

10 juli 2024  
OMV 2024026742 Febe Windels plaatsen van meerdere kampeerplaatsen ikv recreatief medegebruik in een weide in agrarisch gebied, wijzigen van 2de woonst naar vakantiewoning en wijziging schuur naar ontspanningsruimte

Tiegemberg 25

8573 Anzegem

10 juli 2024  
OMV 2024067572 Garage Debue slopen van woning - bouwen van autostelplaats

Vichtsesteenweg 6

8570 Anzegem

17 juli 2024  


 

Bekendmaking meldingsakten

OMV-nummer Aanvrager Onderwerp Ligging Datum aktename Aanplakking vanaf
OMV 2024051350 Verbraecken Infra tijdelijke bronbemaling voor herstel riool

hoek Edgar Tinelstraat/ Lendedreef

8570 Anzegem

6 mei 2024 22 mei 2024
OMV 2024060457 Willy Naessens Swimming Pools bronbemaling

Heuntjesstraat 33

8570 Anzegem

15 mei 2024 27 mei 2024
OMV 2024056873 Steven Beulque plaatsen van een veranda

Landergemstraat 13

8570 Anzegem

19 mei 2024 27 mei 2024

 

Bekendmaking

Publieke inspraak over de kennisgeving van het plan-MER voor het Besluit van de Vlaamse Regering over extern salderen

Gepubliceerd op Woensdag 03 april 2024

05 APRIL 2024 - 03 JUNI 2024

De Vlaamse Regering stelde op 10 maart 2023 de programmatische aanpak stikstof (PAS) vast. De PAS is een omvattend, realisatiegericht beleidsprogramma dat bijdraagt tot de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen voor Europees beschermde natuur door de depositie van stikstof op Speciale Beschermingszones structureel en planmatig terug te dringen.
Met het decreet over de programmatische aanpak stikstof (het ‘Stikstofdecreet’) legde het Vlaams Parlement eind januari 2024 onder meer de rechtsgrond vast voor specifieke emissie-reducerende maatregelen die vervat zijn in de PAS, en voor beoordelingskaders voor de stikstofimpact van vergunningsplichtige activiteiten. Het Stikstofdecreet trad op 23 februari 2024 in werking.
Het Stikstofdecreet verwijst naar de mogelijkheid tot extern salderen in het kader van de individuele passende beoordeling. Extern salderen houdt in dat een vergunningsplichtig project – de saldonemer – voor het terugdringen van zijn stikstofemissies beroep kan doen op emissies die door een ander project – de saldogever – worden stopgezet. Het Stikstofdecreet voorziet dat de Vlaamse Regering de voorwaarden voor extern salderen vaststelt via een op te maken Besluit (‘BVR extern salderen’).
De Vlaamse Regering onderzoekt door middel van een plan-milieueffectrapportage (plan-MER) en de bijhorende passende beoordeling onder welke voorwaarden extern salderen mogelijk is in het kader van het Stikstofdecreet, en onderzoekt de mogelijke effecten van extern salderen op mens en milieu. Een eerste stap daarin is de publicatie van een kennisgevingsnota. In die nota vindt u onder meer een beschrijving van het plan en een voorstel van de methode waarop de milieueffecten van dat plan in het uiteindelijke plan-MER beschreven en bestudeerd zullen worden.

U wordt uitgenodigd om deel te nemen aan de inspraakprocedure.

Van 5 april tot en met 3 juni 2024 kunt u de kennisgevingsnota inkijken en opmerkingen geven. U kunt de milieueffecten aangeven die volgens u onderzocht moeten worden en de manier waarop dat het best kan gebeuren.  Bovendien kunt u voorstellen formuleren voor alternatieven.

De kennisgeving kan geraadpleegd worden in de dossierdatabank op www.mervlaanderen.be, op de website https://www.vlaanderen.be/stikstof, bij de Vlaamse gemeenten en op deze website op deze link: https://www.anzegem.be/sites/anzegem/files/2024-04/pl0311-kennisgeving-bvr-extern-salderen.pdf 

Tot en met 3 juni 2024 kunt u uw opmerkingen bezorgen aan het Team Omgevingseffecten van het Departement Omgeving. U doet dat bij voorkeur via het digitaal inspraakformulier (www.omgeving.vlaanderen.be/digitaal-inspreken-op-een-kennisgevingsnota). U kunt uw reactie ook via mail bezorgen aan mer@vlaanderen.be, ter plekke overmaken aan het Team Omgevingseffecten in Brussel of met de post versturen naar onderstaand adres.
Meer informatie over milieueffectrapportage vindt u op omgeving.vlaanderen.be/milieueffectrapportage of telefonisch via het gratis nummer 1700.

Departement Omgeving
Team Omgevingseffecten
Milieueffectrapportage
Plan-MER BVR Extern Salderen (PL0311)
Koning Albert II-laan 20 bus 8
1000 BRUSSEL

mer@vlaanderen.be

 

OPENBAAR ONDERZOEK

Project 22818: Anzegem: aansluiting vuilvracht Schaagstraat 

Aanvraag om ministerieel besluit tot verklaring van openbaar nut.

De aanvraag heeft als adres Schaagstraat, 8570 Anzegem – Brabantstraat, 8790 Waregem. De aanvraag ligt op het kadastraal perceel: Anzegem:  1ste afdeling, sectie A, nrs 331F,  329F,  84C,  325B, 323B, 324B, 322H, 319K, 51A en Waregem: 3de afdeling, sectie F, nrs 1084E, 1083/02B, 1082C, 1082G, 1082F, 1082E

De aanvraag ligt van 15 april 2024 tot en met 15 mei 2024 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Ruimtelijke Ordening, op volgend adres: De Vierschaar 1, 8570 Anzegem.

Inzage is mogelijk in het gemeentehuis, De Vierschaar 1, 8570 Anzegem na afspraak. Dit kan via http://www.anzegem.be/afspraak of via het nummer 056 69 44 61.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, De Vierschaar 1, 8570 Anzegem.

Voor vragen kan u zich rechtstreeks wenden tot Aquafin – Steve Van den Bogaert – Adviseur Grondverwervingen – Aartselaar – 03 450 49 34 of steve.vandenbogaert@aquafin.be

 

Bekendmaking

Opheffing van 'het deel van de gemeenteweg (buurtweg nr. 6) ter hoogte van de Bevrijdingslaan 21' - Voorlopige vaststelling rooilijnplan

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Anzegem brengt, overeenkomstig de bepalingen van het decreet gemeentewegen, ter kennis aan de bevolking dat een openbaar onderzoek gehouden wordt betreffende opheffing van ‘het deel van de gemeenteweg (buurtweg nr. 6) ter hoogte van de Bevrijdingslaan 21’, voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad in de zitting van 9 april 2024.

De beslissing en het ontwerp liggen ter inzage van het publiek van 22 april tot en met 21 mei 2024 in het gemeentehuis (Cluster Omgeving - dienst Ruimtelijke Ordening) of op www.anzegem.be. 

Standpunten, opmerkingen en bezwaren worden uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek toegezonden aan het Gemeentebestuur Anzegem, De Vierschaar 1, 8570 Anzegem, per aangete­kende brief, e-mail (stedenbouw@anzegem.be) of afgegeven tegen ontvangstbewijs ten laatste op 21 mei 2024. 

De documenten kan u hier raadplegen.

 

Beslissing door de gemeenteraad op 9 juli 2024: Opheffing gemeenteweg ter hoogte van Bevrijdingslaan 21: goedkeuring en definitieve vaststelling rooilijnplan. (Gepubliceerd op 17 juli 2024)