Openbare onderzoeken en bekendmakingen

CORONA-update omgevinsgvergunningen:

Onderstaande is van toepassing op:

  • alle lopende aanvragen en beroepsprocedures waarvan op datum van 24 maart 2020 nog geen definitieve beslissing is genomen.
  • aanvragen en beroepen ingediend vanaf 24 maart 2020 tot en met 24 april 2020 (De minister van Omgeving kan de einddatum van 24 april 2020 verlengen).

Beslissingstermijnen:

De maximale beslissingstermijnen worden verlengd. De termijnen gelden na het volledig en ontvankelijk verklaren van de aanvraag:

  • de beslissingstermijn in de vereenvoudigde procedure wordt met 30 dagen verlengd (van 60 naar 90 dagen)
  • de beslissingstermijn in de gewone procedure wordt met 60 dagen verlengd (van 105 of 120 dagen naar 165 of 180 dagen)
  • de beslissingstermijn in beroep wordt verlengd met 60 dagen

Openbare onderzoeken:

De openbare onderzoeken die lopen op 24 maart 2020 worden geschorst en verdergezet na 24 april 2020. De dossiers kunnen dus niet ingekeken worden op het gemeentehuis gedurende de schorsing van de openbare onderzoeken.

Bezwaren die ingediend worden tijdens de periode van schorsing worden als ontvankelijk beschouwd.

De organisatie van nieuwe openbare onderzoeken kan slechts plaatsvinden na 24 april 2020.

De datum van 24 april kan gewijzigd worden na beslissing van de minister bevoegd voor Omgeving. Hou de gemeentelijke website in het oog voor wijzigingen.

Beroepstermijn en start van de werken:

De periode waarbinnen beroep kan worden ingesteld wordt ook met 30 dagen verlengd, van 30 naar 60. Dit betekent ook dat de uitvoering van een verleende vergunning pas kan starten na 65 dagen (35 + 30).

Meer info: https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/noodmaatregelen-coronavirus

 

Bekendmaking openbare onderzoeken 

OMV-nummer Aanvrager Onderwerp Ligging Periode openbaar onderzoek
OMV_2019145074 BOUWONDERNEMING VANMAERCKE bouwen van 8 appartementen, 8 garages en 1 zorgwoning

Beukenhofstraat 22 en 24 

8570 Anzegem

26 februari 2020 tot en met 26 maart 2020
OMV_2019150420 BOUWONDERNEMING ERIBO bouwen van een meergezinswoning en woningen met voorafgaande sloop

Oostdorp 9, 11 en 13

8573 Anzegem

2 maart 2020 tot en met 31 maart 2020
OMV_2019148889 Christopher Cosman & Iris Toye herbouwen eengezinswoning met garage

Bergstraat 18

8573 Anzegem

4 maart 2020 tot en met 2 april 2020
OMV_2020016676 Ellen Mespreuve bouwen van een tuinhuis

Ter Schabbe 15

8570 Anzegem

18 maart 2020 tot en met 16 april 2020
OMV_2020015040 Sandra Gerrit & Mattie Calcoen bouwen van een vrijstaande nieuwbouwwoning

Klijtberg 115

8570 Anzegem

18 maart 2020 tot en met 16 april 2020
OMV_2019152999 Marc Vanderplasschen bouwen van 4 woningen in groepswoningbouw

Heirbaan 

8570 Anzegem

18 maart 2020 tot en met 16 april 2020
OMV_2019155658 MATEXI PROJECTS bouwen van 8 woningen en 4 carports

Houfstraete

8570 Anzegem

23 maart 2020 tot en met 21 april 2020
OMV_2020023144 Sammy Verschuere uitbreiden van een bestaande garage/tuinhuis

Hooiestraat 2

8570 Anzegem

25 maart 2020 tot en met 23 april 2020
OMV_2020032049 Davy Pannecoucke bouwen van een woning

Steenbruggestraat 2C

8570 Anzegem

25 maart 2020 tot en met 23 april 2020

 

Bekendmaking beslissingen omgevingsvergunning

OMV-nummer Aanvrager Onderwerp Ligging Datum beslissing Aanplakking           vanaf 
OMV_2019137223 Toon Beyls & Martine Bulthé bouwen van een alleenstaande eengezinswoning met carport

Vlinderhof 1

8570 anzegem

12 februari 2020 27 februari 2020
OMV_2019122770 Hofdries NV functiewijziging varkensstal naar opslagplaats

Hofdries 5A

8573 Anzegem

19 februari 2020 2 maart 2020
OMV_2019133920 Gemeentebestuur Anzegem het uitvoeren van erosiebestrijdingsmaatregelen in de Borrestraat

Borrestraat 

8573 Anzegem

19 februari 2020 2 maart 2020
OMV_2019150061 Jery Bonny & Vanessa Bothuyne verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning

Vichtsesteenweg 138

8570 Anzegem

19 februari 2020 2 maart 2020
OMV_2019154625 Liesbeth Allais bouwen van een eengezinswoning na sloop

Grote Leiestraat 131

8570 Anzegem

19 februari 2020 2 maart 2020
OMV_2019154894 Simon Allais & Melissa Reynvoet bouwen van een eengezinswoning na sloop

Grote Leiestraat 133

8570 Anzegem

19 februari 2020 2 maart 2020
OMV_2018118156 BIO SERVICES INTERNATIONAL de regularisatie van de ingedeelde rubrieken naar de bestaande toestand en de in gebruik name van een bijkomend (bestaand) gebouw voor het afvullen van poeders (ook een regularisatie).
 

Jagershoek 3 

8570 Anzegem

4 maart 2020 13 maart 2020
OMV_2019105583 DEKASOUND herbouwen van een deel van een loods

Rijkestraat 12

8570 Anzegem

4 maart 2020 16 maart 2020
OMV_2019145462 Karel Callens bouwen van een tuinberging en zwembad

Tempeliersstraat 14

8570 Anzegem

4 maart 2020 16 maart 2020
OMV_2019128997 Andy Debakker & Isabel Browaeys slopen van gedeelte bestaande uitbouw en het uitbreiden van de woning

Grasstraat 14

8570 Anzegem

4 maart 2020 16 maart 2020
OMV_2019145660 Jochen Bekaert & Margot Vandenbossche bouwen van een eengezinswoning Kalkstraat 17C 4 maart 2020 16 maart 2020
OMV_2019136330 Tom Vanderschelden & Nele Delrue verbouwen van een woning

Zwevegemstraat 40

8570 Anzegem

4 maart 2020 16 maart 2020
OMV_2019121807 Fluvius System Operator Plaatsen van een geprefabriceerde betonnen hoogspanningscabine voor openbaar nut gelegen aan de Ingooigemstraat in Anzegem – Ingooigem.

Ingooigemstraat

8570 Anzegem

4 maart 2020 16 maart 2020
OMV_2019161942 Pol Vandeputte bouwen van een carport

Sint Antoniusstraat 70

8570 Anzegem

4 maart 2020 16 maart 2020
OMV_2019091722 SENIIORENZORGCENTRUM SINT-VINCENTIUS ANZEGEM WZC Ter Berk: nieuwbouw 36 kamers en verder exploiteren van een ingedeelde inriching klasse 2

Berkenlaan 2

8570 Anzegem

4 maart 2020 16 maart 2020
OMV_2019130025 INTERVERVOER DE LEERSNIJDER functiewijziging van garage naar bureau en bouwen carport met berging

Blommestraat 3

8570 Anzegem

4 maart 2020 16 maart 2020
OMV_2019139226 Gemeentebestuur Anzegem aanvraag tot wijziging stedenbouwkundige vergunning St-Jan de Doperkerk Anzegem

Dorpsplein

8570 Anzegem

4 maart 2020 16 maart 2020
OMV_2019125786 Joy Vanmaercke & Helen Bruyneel het slopen van de bestaande woning en bijgebouw en het bouwen van een alleenstaande woning

Elstweg 25

8570 Anzegem

4 maart 2020 16 maart 2020
OMV_2019110712 MUSIC HOTEL functiewijziging van woning naar horecazaak

Walskerkestraat 2

8570 Anzegem

4 maart 2020 16 maart 2020
OMV_2019161096 LUCOKAAS (Steven Cottenier) verbouwen woning

Stientjesstraat 10

8570 Anzegem

11 maart 2020 23 maart 2020
OMV_2019144653 LA ROZERIE (Martine Van De Cauter) inrichten van zolder tot vakantieappartement

Vichtsesteenweg 60

8570 Anzegem

11 maart 2020 23 maart 2020
OMV_2019148037 Sint-Vincentiusinstituur Anzegem (Frederik Glorieux) aanbrengen van Led-scherm aan de zijgevel

Kerkstraat 84

8570 Anzegem

11 maart 2020 23 maart 2020
OMV_2019142069 Cindy D'Haene verbouwen en uitbreiden van een bestaande eengezinswoning

Borreberg 42

8570 Anzegem

11 maart 2020 23 maart 2020
OMV_2018148580 Abriso afbraak en bouw van enkele constructies, gebouwen en verhardingen en de wijziging van enkele milieurubrieken bij een bestaand bedrijf

Gijzelbrechtegemstraat 8, 10 en 25

8570 Anzegem

16 maart 2020 (Departement Omgeving) 25 maart 2020
OMV_2019157343 Patrick Pollet vervangen raam door garagepoort

Westdorp 45

8573 Anzegem

18 maart 2020 30 maart 2020
OMV_2019123880 Willy Dewildeman regularisatie functiewijziging/ingedeeelde inrichting

Arendstraat 4

8570 Anzegem

18 maart 2020 30 maart 2020
OMV_2019151884 Angelo Deprez sloop van woning met bijgebouwen en bouwen van woning met bijgebouw en zwembad + bronbemaling

Elstweg 33

8570 Anzegem

18 maart 2020 30 maart 2020
OMV_2019159156 ALLIMMO bouwen van een koppelwoning

Buyckstraat 12

8570 Anzegem

18 maart 2020 30 maart 2020
OMV_2019159171 ALLIMMO bouwen van een koppelwoning

Buyckstraat 14

85570 Anzegem

18 maart 2020 30 maart 2020

 

Bekendmaking meldingsakten

OMV-nummer Aanvrager Onderwerp Ligging Datum aktename
OMV_2020002835 Chris Wolfcarius plaatsen van een veranda

Gijzelbrechtegemstraat 16

8570 Anzegem

28 februari 2020
OMV_2019154304 Weverij Vandenbroucke inrichting voor verpakking en opslag van viscosetapijten

Oudenaardestraat 84

8570 Anzegem

20 maart 2020
OMV_2020025572 Stijn Nuyttens tijdelijke bronbemaling voor plaatsen van een kelder

Zoutstraat 20

8573 Anzegem

20 maart 2020
OMV_2020027872 Dieter Ameye tijdelijke bronbemaling voor plaatsen van een zwembad

Vichtsesteenweg 117

8570 Anzegem

20 maart 2020
OMV_2020027469 Groep Huyzentruyt aanpassing raamopening in de zijgevel - wijziging lot 7 verkaveling

Vichtsesteenweg

8570 Anzegem

20 maart 2020