Openbare onderzoeken en bekendmakingen

Bekendmakingen (en openbare onderzoeken) van omgevingsvergunningen en -meldingen zijn te raadplegen via https://omgevingsloketpubliek.omgeving.vlaanderen.be/?openbaaronderzoek 

Bekendmaking openbare onderzoeken 

OMV-nummer Aanvrager Onderwerp Ligging Periode
OMV 2023009508 Lieven Deseyn functiewijziging van landbouw naar opslag materiaal

Landergemstraat 32

8570 Anzegem

20 februari 2023 tot en met 21 maart 2023
OMV 2023004392 MST Uitrustingswerken in de verkaveling Lindendries/Mirastraat

Mirastraat 

8570 Anzegem

20 februari 2023 tot en met 21 maart 2023
OMV 2022169972 Francois Verhaeghe functiewijziging van landbouw naar residentieel + slopen en herbouwen van een eengezinswoning met zijn bijgebouwen

Knokstraat 1

8570 Anzegem

27 februari 2023 tot en met 28 maart 2023
OMV 2023010269 Robberd Vercruysse bouwen van een carport en berging

Ingooigemstraat 71

8570 Anzegem

27 februari 2023 tot en met 28 maart 2023
OMV 2023014336 Lucien Ego regularisatie afsluiting

Sint- Elooistraat 44

8570 Anzegem

6 maart 2023 tot en met 4 april 2023
OMV 2022119380 Gemeentebestuur Anzegem wijziging aan de gevels

Heirbaan 73

8570 Anzegem

6 maart 2023 tot en met 4 april 2023
OMV 2023010171 Agentschap Wegen en Verkeer Vellen van 1 boom N494 thv kmp 19.780 13 maart 2023 tot en met 11 april 2023
OMV 2022100721 Libeert Desirée Verkavelen van 2 loten

Vichtstesteenweg 139

8570 Anzegem

13 maart 2023 tot en met 11 april 2023
OMV 2023006015 Lucas Nuytten Bouwen van een handelsruimte

Harelbekestraat 40-42

8570 Anzegem

20 maart 2023 tot en met 18 april 2023
OMV 2023021213 Intercommunale Leiedal wijziging verkaveling Ter Schabbe (kavels 1 t.e.m. 6)

Henri Heffinckstraat 

8570 Anzegem

27 maart 2023 tot en met 25 maart 2023
OMV 2023014493 Johan Van Meerhaeghe & Nele Dedeyne regularisatie bijgebouw bij ééngezinswoning

Kerkdreef 10

8570 Anzegem

27 maart 2023 tot en met 25 maart 2023

 

Bekendmaking beslissingen omgevingsvergunning

OMV-nummer Aanvrager Onderwerp Ligging Datum beslissing Aanplakking           vanaf 
OMV_2022094593 Matexi Projects bouwen van 13 woningen en 2 carports

Vinkenhouterf 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13 en 15 en 2 carports

8570 Anzegem

25 januari 2023 12 februari 2023
OMV_2022146891 Jan Vindevoghel  functiewijziging van wonen naar opslag

Berglaan 7

8570 Anzegem

1 februari 2023 20 februari 2023
OMV_2022156311 Mathieu Suys functiewijziging van showroom naar opslag

Grote Leiestraat 203A

8570 Anzegem

1 februari 2023 14 februari 2023
OMV_2022155127 Karel Sabbe & Emma Vandoorne wijzigen riolering

Kalkstraat 58

8570 Anzegem

1 februari 2023 26 februari 2023
OMV_2022144750 De Ahorn bouwen van een stalling voor weidedieren 

Dolageweg 1

8573 Anzegem

8 februari 2023 22 februari 2023
OMV_2022156090 Eugénie Maes & Olivier Coorevits renovatie en uitbreiding van een woning

Holstraat 11

8570 Anzegem

8 februari 2023 20 februari 2023
OMV_2022040265 Jasmine Declercq & Jo D'huyvetter

verbouwen van een woning 

Kapellestraat 81

8573 Anzegem

8 februari 2023 20 februari 2023
OMV_2022155662 Ashley Delputte & Benny Debaere uitbreiden van een gesloten eengezinswoning na slopen van de aanbouwen

Harelbekestraat 21

8570 Anzegem

8 februari 2023 20 februari 2023
OMV 2022144527 De Jager Bouw bouwen van 4 woningen met carport

Oostdorp 27, 27A, 29 en 29A

8573 Anzegem

15 februari 2023 9 maart 2023
OMV 2022142544 Brecht Vandorpe & Virginie Deleersnyder verbouwen van een woning

Boterbloemstraat 16

8570 Anzegem

15 februari 2023 24 februari 2023
OMV 2022153774 Matthias D'Haene & Annelies Verbeke functiewijziging van landbouwerswoning naar eengezinswoning

Wortegemsesteenweg 56

8570 Anzegem

15 februari 2023 27 februari 2023
OMV 2022144605 Maurits Naessens en zoon regularisatie van magazijn naar bedrijfswoning

Pastoor Verrieststraat 92

8570 Anzegem

15 februari 2023 24 februari 2023
OMV 2022127710 Vymetal exploiteren van een nieuwe inrichting klasse 2 voor het opslaan en mechanisch behandelen van schrootafvalstoffen

Nijverheidslaan 3A

8570 Anzegem

15 februari 2023 28 februari 2023
OMV 2022163910 VTT Renovations verbouwen van een woning

Kasterstraat 34

8572 Anzegem

1 maart 2023 9 maart 2023
OMV 2022150668 Koen Vanneste & Steffie Ghysels aanleg oprit, carport en keermuur

Ten Hulle 3

8572 Anzegem

1 maart 2023 9 maart 2023
OMV 2022166718 Manon Degrijze aanleg oprit en plaatsen keermuur

Ter Schabbe 1

8570 Anzegem

8 maart 2023  
OMV 2022146028 Landmeter Bart Degezelle functiewijziging landbouwbedrijf naar woning met bijgebouwen

Hofdries 1

8573 Anzegem

8 maart 2023 18 maart 2023
OMV 2022115516 Emanuel Devogelaere & Bieke De Bruyne bouwen van een vrijstaande garage en tuinmuur

Oostdorp 49

8573 Anzegem

8 maart 2023 14 maart 2023
OMV2022171199 Sur Mesure Interieur functiewijziging en aanleg oprit

Bevrijdingslaan 94

8572 Anzegem

8 maart 2023  
OMV 2022173864 Gemeentebestuur Anzegem verbouwen gemeentehuis tot jeugdlokalen 

Westdorp 3

8573 Anzegem

15 maart 2023  

 

Bekendmaking meldingsakten

OMV-nummer Aanvrager Onderwerp Ligging Datum aktename Aanplakking vanaf
OMV 2022157083 Jaak Schaemelhout propaangastank

Holstraat 36

8570 Anzegem

19 januari 2023

25 januari 2023

OMV 2023004761 Johan Van Meerhaege propaangastank

Kalkstraat 16

8570 Anzegem

2 februari 2023 8 februari 2023
OMV 2023003913 Karel Huysegoms & Celine Vandenbuverie bouwen van een landelijk woningbijgebouw

Heuntjesstraat 33

8570 Anzegem

13 februari 2023 15 februari 2023

 

Provincie West-Vlaanderen - Aankondiging publieke raadpleging over de startnota van provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan Bedrijvigheid economische subregio Waregem (Anzegem, Deerlijk, Dentergem, Oostrozebeke, Waregem en Wielsbeke).

De deputatie van West-Vlaanderen heeft op 12/01/2023 de start- en procesnota van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) Bedrijvigheid economische subregio Waregem (Anzegem, Deerlijk, Dentergem, Oostrozebeke, Waregem en Wielsbeke) goedgekeurd.

De startnota wordt nu onderworpen aan een publieke raadpleging waarin de mening van de bevolking gevraagd wordt. De publieke raadpleging loopt van 30/01/2023 tot en met 31/03/2023.

Het PRUP Bedrijvigheid economische subregio Waregem is raadpleegbaar op www.west-vlaanderen.be/bedrijvenzonesWaregem en ligt ter inzage op het provinciehuis Boeverbos, dienst Ruimtelijke Planning – lokaal 3.01, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries. Het plan ligt tevens ter inzage op het stad/gemeentehuis van de gemeenten uit de subregio Waregem.

Je mening, ideeën of opmerkingen geven op de voorgestelde denkpistes in de startnota kan via het digitaal inspraakformulier op www.west-vlaanderen.be/bedrijvenzonesWaregem, via e-mail aan ruimtelijkeplanning@west-vlaanderen.be, per brief of tegen afgifte bij Dienst Ruimtelijke Planning Provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries en bij de dienst ruimtelijke ordening van de gemeenten uit de subregio Waregem.

Er wordt een webinar georganiseerd op 6/02/2023 om 19u en verschillende infomarkten waarop vertegenwoordigers van de provincie aanwezig zullen zijn: op 8/02/2023 tussen 16u en 20u in het stadhuis Waregem, Gemeenteplein 2, 8790 Waregem; op 9/02/2023 tussen 16u en 20u in De Klokke, Vichtsesteenweg 113, 8570 Anzegem en op 16/02/2023 tussen 16u en 20u in OC d’Iefte, Hoogstraat 122, 8540 Deerlijk. Om iedereen zo goed en vlot als mogelijk te helpen vragen we om in te schrijven voor deze momenten.

 

Beslissing over de plan - MER - plicht van de aanvraag tot het planologisch attest Chocolaterie ICKX - Vestiging  Pralibel

Meer info vind je hier

 

Opheffing van 'het deel van de voetweg nr.60 tussen de Ommegangstraat en de kruising met voetweg nr. 44 in Tiegem' Voorlopige vaststelling grafisch plan

 

BEKENDMAKING

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Anzegem brengt, overeenkomstig de bepalingen van het decreet gemeentewegen, ter kennis aan de bevolking dat een openbaar onderzoek gehouden wordt betreffende opheffing van ‘het deel van de voetweg nr. 60 tussen de Ommegangstraat en de kruising met voetweg nr. 44 in Tiegem’, voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad in de zitting van 14 februari 2023.

De beslissing en het ontwerp liggen ter inzage van het publiek van 13 maart 2023 tot en met 11 april 2023 in het gemeentehuis (Cluster Omgeving - dienst Ruimtelijke Ordening) of op www.anzegem.be.

Standpunten, opmerkingen en bezwaren worden uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek toegezonden aan het Gemeentebestuur Anzegem, De Vierschaar 1, 8570 Anzegem, per aangete­kende brief, e-mail (stedenbouw@anzegem.be) of afgegeven tegen ontvangstbewijs ten laatste op 11 april 2023.

Klik voor meer info over het grafisch plan en de gemeenteraadsbeslissing.

 

OPENBAAR ONDERZOEK

01/04/2023 tot en met 30/05/2023

VASTSTELLING VAN DE INVENTARIS BOUWKUNDIG ERFGOED VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN

Het agentschap Onroerend Erfgoed organiseert een openbaar onderzoek over de vast te stellen inventaris van het bouwkundig erfgoed van de provincie West-Vlaanderen.

Het vaststellingsdossier, met een volledig overzicht van het bouwkundig erfgoed dat voorligt tijdens het openbaar onderzoek, is raadpleegbaar op deze webpagina:

https://openbareonderzoeken.onroerenderfgoed.be/vaststelling-west-vlaanderen.

Beschik je zelf niet over internet, dan kan je het dossier raadplegen op een computer in ons kantoor in Brugge. In het Jacob van Maerlantgebouw, Koning Albert I-laan 1.2, 8200 Brugge (Sint-Michiels), ben je welkom na afspraak op 050-24 81 50 of via west-vlaanderen@onroerenderfgoed.be.

Opmerkingen en bezwaren over feitelijkheden bezorg je van 1 april tot en met 30 mei 2023 aan het agentschap Onroerend Erfgoed.

Dat kan op drie manieren:

Opgelet! Onze kantoren zijn enkel toegankelijk na afspraak op 050-24 81 50 of via west-vlaanderen@onroerenderfgoed.be.