Openbare onderzoeken en bekendmakingen

Bekendmakingen (en openbare onderzoeken) van omgevingsvergunningen en -meldingen zijn te raadplegen via https://omgevingsloketpubliek.omgeving.vlaanderen.be/?openbaaronderzoek 

Bekendmaking openbare onderzoeken 

OMV-nummer Aanvrager Onderwerp Ligging Periode
OMV_2022103176 Demasure Thomas aanleggen verharding

Zonnestraat 11

8573 Anzegem

24 oktober 2022 tot en met 23 november 2022
OMV_2022094593 MATEXI PROJECTS bouwen van 13 woningen en 2 carports Vinkenhouterf 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 en 15, 8570 Anzegem   24 oktober 2022 tot en met 23 november 2022
OMV_2022109169 Hanne Verbrugge & Tom Librecht functiewijziging van hoeve naar woning + slopen achterste stal en eierlokaal

Tjampensstraat 4

8573 Anzegem

28 oktober 2022 tot en met 27 november 2022
OMV_2022077673 DEDEYNE ENGINEERING groepswoningbouwproject met 6 woningen en een hoogspanningscabine

Lange Winterstraat

8570 Anzegem

31 oktober 2022 tot en met 30 november 2022
OMV_2022137875 Sarah Christiaens uitbouwen van de woning

Roterijstraat 49

8570 Anzegem

14 november 2022 tot en met 14 december 2022
OMV_2022123226 PLUIMVEEHANDEL HAERINCK verder exploiteren van een inrichting klasse 2 (transportbedrijf voor pluimvee)

Huttegem 8

8570 Anzegem

17 november 2022 tot en met 16 december 2022
OMV_2022140808 SYLVER bouwen van een loods

Grote Leiestraat 106

8570 Anzegem

21 november 2022 tot en met 21 december 2022
OMV_2022146758 Angelique Depaepe reuglarisatie parking

Kerkdreef 2

8570 Anzegem

23 november 2022 tot en met 23 december 2022

 

Bekendmaking beslissingen omgevingsvergunning

OMV-nummer Aanvrager Onderwerp Ligging Datum beslissing Aanplakking           vanaf 
OMV_2022046475 I.C.A. bouwen van een woning

Bouvelostraat 12A

8570 Anzegem

21 september 2022 28 oktober 2022
OMV_2022081836 MAES CONCEPT regularisatie parking

Dorpsplein 6

8570 Anzegem

21 september 2022 12 oktober 2022
OMV_2022051208 Yvan Christiaens verder exploiteren en veranderen van een klasse 2-inrichting (vervaardigen van houten tuinhuizen

Neerbeekstraat 23

8572 Anzegem

28 september 2022 20 oktober 2022
OMV_2022042181 Karen Vanhamme & Ed De Muynck uitbreiding van bestaande woning

Holdestraat 16

8570 Anzegem

28 september 2022 17 oktober 2022
OMV_2022112918 Ilka Iazova - Van Den Bossche functiewijziging van opslag naar woning

Heirbaan 16

8570 Anzegem

28 september 2022 20 oktober 2022
OMV_2022060439 Ignace Deleersnyder bouwen van 6 eengezinswoningen

Klijtstraat

8570 Anzegem

5 oktober 2022 13 oktober 2022
OMV_2022074588 Wim Pycarelle verder exploiteren en veranderen van een klasse 2-inrichting (rundveebedrijf)

Hulstweg 4

8570 Anzegem

5 oktober 2022 16 oktober 2022
OMV_2022122116 Tom Vindevogel aanleg van een zwembad

Schaagstraat 37

8570 Anzegem

5 oktober 2022 13 oktober 2022
OMV_2022066991 Seline Kavak & Ward Deprez functiewijziging hoeve naar woning en paardenhouderij

Knokstraat 27

8570 Anzegem

12 oktober 2022 24 oktober 2022
OMV_2022100849 Ludwine Cosaert regulariseren van een bergplaats voor landbouwmachines

Tieboutslaan 17

8573 Anzegem

12 oktober 2022 4 november 2022
OMV_2022111265 Vikarth slopen van een woning

Lange Winterstraat 11

8570 Anzegem

12 oktober 2022  
OMV_2022095377 Célestine De Wintere & Michiel Sulmon herbouwen van een ééngezinswoning met woningbijgebouw

Grote Leiestraat 97

8570 Anzegem

12 oktober 2022 22 oktober 2022
OMV_2022110154 Dries Davister plaatsen van een dakraam

Boterbloemstraat 18

8570 Anzegem

19 oktober 2022 28 oktober 2022
OMV_2022039542 Kevin Buyck & Hélène Vercaemst sloop en herbouw eengezinswoning

Holdestraat 28

8570 Anzegem

19 oktober 2022 2 november 2022
OMV_2022103018 Gemeentebestuur Anzegem aanleggen parking

Vichtsesteenweg

8570 Anzegem

19 oktober 2022 27 oktober 2022
OMV_2022085250 Marnix Vandendriessche herindeling lot 1 en 2

Grote Leiestraat 122A en 124

8570 Anzegem

19 oktober 2022 5 november 2022
OMV_2022028464 BOUWONDERNEMING VANMAERCKE bouwen van nieuwe kantoren na het slopen van de bestaande

Tieboutslaan 5

8573 Anzegem

26 oktober 2022 7 november 2022
OMV_2022089199 TORREBOS THV regularisatie ondergronde bergingen, raamopeningen, riolering en wijziging lage melkglasbalustrades naar helder glas

Kerkstraat 59

8570 Anzegem

26 oktober 2022  
OMV_2022085719 PLUIMVEEHANDEL HAERINCK bouwen van een hoogspanningscabine

Huttegem 8

8570 Anzegem

26 oktober 2022 8 november 2022
OMV_2022088302 Kurt Dupont bouwen van 2 gekoppelde eengezinswoningen & carport

Overakker 50-52

8570 Anzegem

26 oktober 2022 7 november 2022
OMV_2022107248 Sander Simoens aanleggen oprit

Buyckstraat 36

8570 Anzegem

9 november 2022  
OMV_2022114158 Charlotte Ryckewaert & Jonas Devos

verbouwen van een woning

Schaagstraat 50

8570 Anzegem

9 november 2022 23 november 2022
OMV_2022120295 Lieven Verhelst slopen afdak

Bergdries 1

8573 Anzegem

9 november 2022 22 november 2022
OMV_2022098740 Marc Jacquet slopen vrijstaande woning & garage/berging + bouwen van eengezinswoning Pikkelstraat 6 9 november 2022  
OMV_2022127477 Sven Staelens & Daizy Lottin verbouwen en uitbreiden zolderverdieping ééngezinswoning

Buyckstraat 25

8570 Anzegem

16 november 2022  
OMV_2022141302 ECOBO bouwen 5 woningen

Mirastraat 2, 4, 6, 8 en 10

8570 Anzegem

16 november 2022  
OMV_2022144154 Hilde Van den Heede plaatsen van een paardenstal + aanleggen terras

Kerkstraat 143

8570 Anzegem

16 november 2022  

 

Bekendmaking meldingsakten

OMV-nummer Aanvrager Onderwerp Ligging Datum aktename Aanplakking vanaf
OMV_2022106217 Bram Vanhoutte vergroten van een raamopening in de achtergevel

Paul Wielemansstraat 4

8570 Anzegem

14 september 2022 7 november 2022
OMV_2022111551 Kurt Verbauwhede bronbemaling

Zwevegemstraat 19

8570 Anzegem

29 september 2022 18 oktober 2022
OMV_2022124793 Christelle Declercq warmtepomp 

Warandedreef 3

8573 Anzegem

8 oktober 2022 12 oktober 2022
OMV_2022124608 Ann Deman bronbemaling

Lindestraat 3

8573 Anzegem

17 oktober 2022 27 oktober 2022
OMV_2022134570 Kenny Van de Wege bronbemaling

Lange Winterstraat 46

8570 Anzegem

29 oktober 2022 14 november 2022
OMV_2022135105 Persyn bronbemaling

Kerkdreef 

8570 Anzegem

31 oktober 2022 10 november 2022
OMV_2022133711 Persyn bronbemaling

Razenheedstraat 1

8570 Anzegem

2 november 2022  10 november 2022
OMV_2022141563 Michiel Sulmon bronbemaling

Grote Leiestraat 97

8570 Anzegem

11 november 2022 21 november 2022
OMV_2022144263 NORTH IMMO breekvergunning

Oudenaardestraat 84

8570 Anzegem

17 november 2022 22 november 2022

 

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening voor publiciteitsinrichtingen, tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid en het besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2010 tot bepaling van stedenbouwkundige handelingen waarvoor geen omgevingsvergunning nodig is en tot opheffing van diverse besluiten

Op 28 oktober 2022 heeft de Vlaamse Regering het ontwerp van gewestelijke stedenbouwkundige Publiciteitsverordening van 2022 voorlopig vastgesteld.

Over dit ontwerp van gewestelijke stedenbouwkundige verordening wordt van 21 november tot en met 21 december 2022 een openbaar onderzoek georganiseerd. 

U kunt volgende documenten raadplegen: Verslag aan de Vlaamse Regering, Besluit, Plan-MER-Screening

Bezwaren dienen rechtstreeks aan het departement gericht te worden:

Departement Omgeving

Beleidsontwikkeling en juridische ondersteuning

Koning Albert II-laan 20 bus 8

1000 Brussel

 

 

Beslissing en organiseren van het openbaar onderzoek stedenbouwkundige verordening inzake het aanleggen van parkeerplaatsen en fietsstalplaatsen bij meergezinswoningen

In functie van de leefbaarheid is het van belang de parkeerdruk op het openbaar domein te beperken. Het is bijgevolg aangewezen dat nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen zelf in staan voor de eigen parkeernoden. In functie hiervan is het vereist om parkeernormen te bepalen voor meergezinswoningen. Deze normen zijn niet enkel voor autoverkeer, maar bepalen ook minimumeisen voor fietsstalplaatsen.

De stedenbouwkundige verordening vind je hier terug.

Het uittreksel uit de notulen van het college van burgemeester en schepenen vind je hier terug.

Ontheffing plan-MER-plicht gemeentelijke stedenbouwkundige verordening inzake het aanleggen van parkeerplaatsen en fietsstalplaatsen bij meergezinswoningen

Het Team MER van het Vlaams departement Omgeving heeft op 21 september 2022 bepaald dat er geen milieueffectenrapport (plan-MER) opgesteld moet worden voor de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening inzake het aanleggen van parkeerplaatsen en fietsstalplaatsen bij meergezinswoningen.

Deze beslissing kan, net als de screeningsnota, geraadpleegd worden in de MER-dossierdatabank op de website van Team MER: www.omgeving.vlaanderen.be/mer-dossierdatabank (dossiernummer: SCRSV20020) en op afspraak bij de dienst ruimtelijke ordening in het gemeentehuis.

 

Openbaar onderzoek voorlopige vaststelling rooilijnplan Rijkestraat

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Anzegem brengt, overeenkomstig de bepalingen van het decreet gemeentewegen, ter kennis aan de bevolking dat een openbaar onderzoek gehouden wordt betreffende rooilijnplan ‘Rijkestraat’, voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad in de zitting van 12 juli 2022.

De beslissing en het ontwerp liggen ter inzage van het publiek van 22 augustus 2022 tot en met 20 september 2022 in het gemeentehuis (Cluster Omgeving - dienst Ruimtelijke Ordening) of op www.anzegem.be.

Standpunten, opmerkingen en bezwaren worden uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek toegezonden aan het Gemeentebestuur Anzegem, De Vierschaar 1, 8570 Anzegem, per aangete­kende brief, e-mail (stedenbouw@anzegem.be) of afgegeven tegen ontvangstbewijs ten laatste op 20 september 2022.

 

Publieke raadpleging Conceptnota Provinciaal Beleidsplan Ruimte West-Vlaanderen

Onze West-Vlaamse ruimte is beperkt en iedereen die in West-Vlaanderen woont, werkt of leeft wil die ruimte gebruiken. Als we al die ruimtevragen naast elkaar leggen, is West-Vlaanderen niet groot genoeg. We zullen de ruimte dus moeten delen met elkaar en op zoek gaan naar manieren om dit te vertalen in een ruimtelijk beleid.

Op 17 maart 2022 heeft de deputatie van de Provincie West-Vlaanderen de Conceptnota voor het Beleidsplan Ruimte West-Vlaanderen goedgekeurd. De conceptnota is de eerste stap in de opmaak van het Beleidsplan Ruimte en het uitwerken van het ruimtelijk beleid voor onze provincie. De conceptnota vertelt voor welke ruimtelijke uitdagingen we staan als West-Vlaming, denk maar aan periodes van droogte, overvloedige neerslag, de vraag naar ruimte, het energievraagstuk…

Daarom werd er in de conceptnota een strategische visie opgemaakt, waarin de ambities voor West-Vlaanderen in 2040 geformuleerd worden. De strategische visie is opgebouwd uit vier ruimtelijke principes, met elk een eigen focus.

Iedereen kan de conceptnota inkijken op het provinciehuis Boeverbos en bij de 64 gemeentehuizen in de provincie West-Vlaanderen. De conceptnota kan je ook digitaal inkijken op www.west-vlaanderen.be/beleidsplanruimte.

Vanaf maandag 5 september 2022 tot en met vrijdag 4 december 2022 kan je jouw bedenkingen, suggesties en opmerkingen meegeven op volgende manieren:

•        via het participatieplatform: participatie.west-vlaanderen.be/beleidsplanruimte

•        per ruimte@west-vlaanderen.be

•        per brief aan de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, provinciehuis Boeverbos Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries (Brugge);

•        door afgifte tegen ontvangstbewijs op het Provinciehuis Boeverbos of in één van de 64 West-Vlaamse gemeentehuizen;

•        door afgifte tegen ontvangstbewijs tijdens één van onze publieksmomenten, met infomarkt (doorlopend) en workshops.

Meer info over de publieksmomenten met infomarkt en het inschrijvingsformulier voor de workshops kan je terugvinden op participatie.west-vlaanderen.be/beleidsplanruimte

Blijf op de hoogte

Ben je benieuwd naar de volgende stappen in het verdere traject van het Beleidsplan Ruimte West-Vlaanderen? Schrijf je dan in op de nieuwsbrief via www.west-vlaanderen.be/be/beleidsplanruimteOp die webpagina vind je ook altijd de meest actuele informatie over het proces van het Beleidsplan Ruimte West-Vlaanderen en de aankondiging van toekomstige inspraak- en participatie-initiatieven.

Publieke raadpleging Conceptnota Provinciaal Beleidsplan Ruimte West-Vlaanderen

 

Publieke inspraak over het plan-MER voor het Beleidsplan Ruimte provincie West-Vlaanderen

De provincie West-Vlaanderen maakt een Beleidsplan Ruimte op voor haar grondgebied waarin ze haar visie op de ruimte in de provincie geeft. Het beleidsplan zal bestaan uit een strategische visie voor de lange termijn en beleidskaders die op middellange termijn zorgen voor de uitvoering ervan.

Om de mogelijke effecten van dit beleidsplan op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, is een procedure voor een plan-milieueffectrapportage opgestart. Een eerste stap daarin is de terinzagelegging van de volledig verklaarde kennisgeving. In die kennisgeving vindt u onder meer een beschrijving van het beleidsplan en een voorstel van de methode waarmee de milieueffecten van het beleidsplan in het uiteindelijke plan-MER beschreven en bestudeerd zullen worden.

Vanuit uw kennis van de omgeving kunt u de milieueffecten aangeven die volgens u extra onderzocht moeten worden en de manier waarop dat het best kan gebeuren. Bovendien kunt u voorstellen formuleren voor mogelijke locatie- of inrichtingsalternatieven. U wordt daarom van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de inspraakprocedure.

De kennisgeving inzien

De volledig verklaarde kennisgeving kan van 5/9/2022 t/m 4/12/2022 tegelijkertijd via de volgende kanalen geraadpleegd worden:

  • bij het Team Mer in Brussel op onderstaand adres en via haar website www.omgevingvlaanderen.be
  • op het provinciehuis van de provincie West-Vlaanderen en via haar website
  • op elk gemeente- of stadhuis in de provincie West-Vlaanderen en via hun respectieve websites.
  • via deze link

Reageren op de kennisgeving

U moet uw reactie uiterlijk op 5/12/2022 bezorgen. Dat kan bij voorkeur via mail naar mer@vlaanderen.be of via het digitaal inspraakformulier (www.omgeving.vlaanderen.be/digitaal-inspreken-op-een-kennisgevingsnota). U kan uw reactie ook ter plekke afgeven aan het Team Mer in Brussel of ze met de post versturen naar het Team Mer op onderstaand adres.

Voor meer informatie over milieueffectrapportage kunt u surfen naar www.mervlaanderen.be of bellen naar het gratis nummer 1700.