Openbare onderzoeken en bekendmakingen

CORONA-update omgevinsgvergunningen:

Onderstaande is van toepassing op:

  • alle lopende aanvragen en beroepsprocedures waarvan op datum van 24 maart 2020 nog geen definitieve beslissing is genomen.
  • aanvragen en beroepen ingediend vanaf 24 maart 2020 tot en met 24 april 2020 (De minister van Omgeving kan de einddatum van 24 april 2020 verlengen).

Beslissingstermijnen:

De maximale beslissingstermijnen worden verlengd. De termijnen gelden na het volledig en ontvankelijk verklaren van de aanvraag:

  • de beslissingstermijn in de vereenvoudigde procedure wordt met 30 dagen verlengd (van 60 naar 90 dagen)
  • de beslissingstermijn in de gewone procedure wordt met 60 dagen verlengd (van 105 of 120 dagen naar 165 of 180 dagen)
  • de beslissingstermijn in beroep wordt verlengd met 60 dagen

Openbare onderzoeken:

De openbare onderzoeken die lopen op 24 maart 2020 worden geschorst en verdergezet na 24 april 2020. De dossiers kunnen dus niet ingekeken worden op het gemeentehuis gedurende de schorsing van de openbare onderzoeken.

Bezwaren die ingediend worden tijdens de periode van schorsing worden als ontvankelijk beschouwd.

De organisatie van nieuwe openbare onderzoeken kan slechts plaatsvinden na 24 april 2020.

De datum van 24 april kan gewijzigd worden na beslissing van de minister bevoegd voor Omgeving. Hou de gemeentelijke website in het oog voor wijzigingen.

Beroepstermijn en start van de werken:

De periode waarbinnen beroep kan worden ingesteld wordt ook met 30 dagen verlengd, van 30 naar 60. Dit betekent ook dat de uitvoering van een verleende vergunning pas kan starten na 65 dagen (35 + 30).

Meer info: https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/noodmaatregelen-coronavirus

 

Bekendmaking openbare onderzoeken 

OMV-nummer Aanvrager Onderwerp Ligging

Periode openbaar onderzoek

OMV_2020057677 Gerard & Henk Vandenbogaerde functiewijziging hoevegebouwen naar opslagplaats incl IIOA

Otegemstraat 2

8570 Anzegem

23 juni 2020 tot en met 22 juli 2020
OMV_2020062843 Peter Gaeremynck actualisatie vergunde rubrieken inrichting klasse 1

Hofdries 10

8573 Anzegem

25 juni 2020 tot en met 24 juli 2020
OMV_2020046092 REX Land Projects verkaveling Deerlijkstraat 30

Deerlijkstraat 30

8570 Anzegem

1 juli 2020 tot en met 30 juli 2020
OMV_2020072672 Rony Vanwynsberghe & Lindsey Vantieghem regularisatie bijgebouw

Peter Benoitstraat 5

8570 Anzegem

1 juli 2020 tot en met 30 juli 2020
OMV_2020059452 Joachim Callens plaatsen van een noodtrap/brandtrap

Domien Veysstraat 9

8570 Anzegem

1 juli 2020 tot en met 30 juli 2020
OMV_2020074014 Emelie Himpe bouwen van een tuinhuis

Pachtgoed 8

8570 Anzegem

1 juli 2020 tot en met 30 juli 2020
OMV_2020082617 Gemeentebestuur Anzegem tijdelijke functiewijziging deel van de gebouwen van Escolys naar gemeentelijke uitleendienst

Heirbaan 73

8570 Anzegem

6 juli 2020 tot en met 4 augustus 2020
OMV_2018082495 Geert & Frank Deconinck uitbreiden van een landbouwbedrijf met een nieuwe melkveestal, machineloods, mestvaalt + aanleggen van erfverharding - hernieuwen en actualiseren milieuvergunning, uitbreiden aantal runderen

Tjampensstraat 16

8573 Anzegem

6 juli 2020 tot en met 4 augustus 2020
OMV_2020075830 Sara Ego uitbreiding van een halfopen eengezinswoning en plaatsen van een garage

Veldstraat 11

8570 Anzegem

20 juli 2020 tot en met 18 augustus 2020
OMV_2020077526 Emmely Berra bouwen van een tuinhuis

Stampkotmolenerf 11

8572 Anzegem

22 juli 2020 tot en met 20 augustus 2020
OMV_2020078299 HYBOMA oprichten van een vrijstaande eengezinswoning

Kalkstraat 17

8570 Anzegem

23 juli 2020 tot en met 21 augustus 2020
OMV_2020075484 Gemeentebestuur Anzegem plaatsen van een omheining begraafplaats Vichte

Peter Benoitstraat

8570 Anzegem

3 augustus 2020 tot en met 1 september 2020
OMV_2020079432 Stephane Verhaeghe & Griet Defeyter herbouwen van de woning met bijgebouw, slopen van drie bijgebouwen, gedeeltelijk heraanleggen van de verhardingen en zonevreemde functiewijziging

Tweehoeven 3

8573 Anzegem

3 augustus 2020 tot en met 1 september 2020
OMV_2020081297 Steven Holvoet bijstellen verkaveling lot 2

Olekenbosstraat 1A

8570 Anzegem

5 augustus 2020 tot en met 3 september 2020

 

Bekendmaking beslissingen omgevingsvergunning

OMV-nummer Aanvrager Onderwerp Ligging Datum beslissing Aanplakking           vanaf 
OMV_2020052655 Marlies Vergote aanbouwen terrasoverkapping

Buyckstraat 57

8570 Anzegem

24 juni 2020 7 juli 2020
OMV_2020019759 Melody Vander Steene & Donald Deltour uitbreiden bestaande woning

Nieuwstraat 7

8570 Anzegem

24 juni 2020 6 juli 2020
OMV_2019126714 Dirk Colman verkaveling voor 2 loten voor open bebouwing

Korte Winterstraat

8570 Anzegem

24 juni 2020 5 juli 2020
OMV_2019137953 Luc Debode verkaveling voor 3 loten voor open bebouwing

Korte Winterstraat 

8570 Anzegem

24 juni 2020

4 juli 2020
OMV_2020043030 Fluvius System Operator plaatsen van een geprefabriceerde betonnen hoogspanningscabine voor openbaar nut gelegen aan de Hellestraat.

Hellestraat

8573 Anzegem

1 juli 2020 10 juli 2020
OMV_2019155658 Matexi Projects oprichten van 8 woningen en 4 carports

zijstraat van de Deerlijkstraat

8570 Anzegem

1 juli 2020 13 juli 2020
OMV_2020042839 Lieven Villays & Bieke Grymonpon plaatsen dakkapen + openbreken achtergevel

Westdorp 93

8573 Anzegem

1 juli 2020 10 juli 2020
OMV_2020028341 Mirko Callens vervangen van garagepoort door een deur

Molendreef 24

8570 Anzegem

1 juli 2020 13 juli 2020
OMV_2019148889 Christopher Cosman & Iris Toye herbouwen eengezinswoning met garage

Bergstraat 18

8573 Anzegem

8 juli 2020 19 juli 2020
OMV_2020023144 Sammy Verschuere uitbreiden van een bestaande garage/tuinhuis

Hooiestraat 2

8570 Anzegem

8 juli 2020 17 juli 2020
OMV_2020072385 Hans Van Nieuwenhuyze aanleg van een zwembad

Ten Hulle 5

8572 Anzegem

8 juli 2020 20 juli 2020
OMV_2020059345 Bjorn Baart bouw van een poolhouse en zwembad

Eegalstraat 25

8570 Anzegem

8 juli 2020 20 juli 2020
OMV_2020045504 Laura Dominguez & Gerben Waelkens bouwen van een woning

Ommegangstraat 7

8573 Anzegem

15 juli 2020 17 juli 2020
OMV_2020029117 LOUONTOUT uitbreiding van een bestaand gebouw met bijkomende stockage, directiekantoren en conciërgewoning

Dragonderdreef 5

8570 Anzegem

8 juli 2020 20 juli 2020
OMV_2020081832 Maarten Van Boven aanleg van een zwembad

Eegalstraat 13

8570 Anzegem

15 juli 2020 18 juli 2020
OMV_2020044711 Caroline Ghekiere aanbrengen van gevelbekleding

Veldstraat 14

8570 Anzegem

15 juli 2020 29 juli 2020
OMV_2020041093 Patrick Devogelaere & Corine Verzieren Verbouwen handelspand met woning tot eengezinswoning

Waregemstraat 50

8570 Anzegem

15 juli 2020 30 juli 2020

 

Bekendmaking meldingsakten

OMV-nummer Aanvrager Onderwerp Ligging Datum aktename
OMV_2020072329 PN-HOME PROJECTS exploiteren van een houtschrijnwerkerij

Olekenbosstraat 3

8570 Anzegem

20 juli 2020
OMV_2020080866 Celien Goemaere eploiteren van een propaangastank

Heuntjesstraat 61

8570 Anzegem

21 juli 2020
OMV_2020082398 Michels Veronique plaatsen van een veranda

Butsegem 1

8572 Anzegem

27 juli 2020
OMV_2020093498 Natalie Descamps plaatsen van een veranda

Opstalstraat 10

8570 Anzegem

27 juli 2020