Opvangcentra wilde dieren

In Vlaanderen zijn diverse erkende opvangcentra actief voor de opvang en verzorging van hulpbehoevende wilde dieren (vaak vogelopvangcentra genoemd). Na revalidatie worden deze altijd terug in een geschikt biotoop vrij gelaten.

Je kan het vogelopvangcentrum contacteren als je een noodlijdend wild dier vindt. 

De contactgegevens van alle vogelopvangcentra vind je hier (de dichtstbij gelegen vogelopvangscentra zijn die van Merelbeke en Beernem).

 

Vogelbescherming Vlaanderen

Vogelbescherming Vlaanderen vzw zet zich in voor alle in het wild levende vogels en inheemse zoogdieren. Vooral vogels geven als geen andere diergroep de toestand van natuur en milieu aan. Gaat het slecht met een vogelsoort, dan is dat een signaal dat er iets mis is met haar leefomgeving. Vaak heeft het beschermen van vogels een positief effect op natuur en landschap.

Meer info: www.vogelbescherming.be