Plannen voor zuiver water

Na alle investeringen van de laatste jaren - in collectoren, waterzuiverings- en pompstations - is dit het laatste puzzelstuk in het waterzuiveringsbeleid.
Met deze plannen zullen we ervoor zorgen dat al het afvalwater gezuiverd wordt. Zodat in de toekomst terug zuiver water zal stromen door onze beken en rivieren.

De zoneringsplannen werden opgesteld door de Vlaamse Milieumaatschappij, en bepalen hoe het afvalwater van alle huizen op het Vlaamse grondgebied wordt gezuiverd:

  • door aan te sluiten op de infrastructuur die al onder de grond zit
  • of door aan te sluiten op de infrastructuur die we nog zullen bouwen
  • of door het te zuiveren in een individuele installatie

Je kan het zoneringsplan hier bekijken.