Politie- en GAS-reglement

Deze Algemene politieverordening (APV) regelt een aantal zaken van algemeen belang. Zo vult ze een aantal algemene wetten en decreten aan. Dit alles is gekoppeld aan de invoering van gemeentelijke administratieve sancties (GAS). Daarmee kunnen de gemeente en de politie bepaalde in het openbaar gepleegde feiten eenvoudiger vaststellen en bestraffen.

Welke zaken regelt het APV

  • openbare orde in het algemeen
  • openbare orde en rust
  • openbare veiligheid en doorgang op de openbare weg / openbaar domein
  • openbare reinheid en gezondheid
  • behandeling van dieren
  • begraafplaatsen en lijkbezorging
  • openbare voorzieningen
  • handel

 

GAS-reglement / Algemene Politieverordening (Gecoördineerde versie - aangepast op 11 okotber 2022 - Notule gepubliceerd op 20 oktober 2022)

 

Aanpassingen

 

Vanaf 1 juli 2021 worden alle meldingsplichtige documenten in de toepassing hieronder verzameld (klik op kalender om het juiste bestuurorgaan te selecteren).
Indien u de toepassing niet goed kunt laden, kunt u rechtstreeks naar de toepassing gaan

 

Politieverordening tot invoeren van tijdelijke maatregelen naar aanleiding van de verkiezingscampagne” van 9 juni 2024 (federale, regionale en Europese verkiezingen): vaststelling. (Gemeenteraad 13 februari 2024 - Gepubliceerd op 23 februari 2024)

Bijzondere politieverordening d.d. 13 december 2016 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de overtredingen betreffende het stilstaan en parkeren en voor de overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met automatisch werkende toestellen: goedkeuring aanpassing. (gemeenteraad 14 mei 2024 - Gepubliceerd op 22 mei 2024)