Politie- en GAS-reglement

Deze Algemene politieverordening (APV) regelt een aantal zaken van algemeen belang. Zo vult ze een aantal algemene wetten en decreten aan. Dit alles is gekoppeld aan de invoering van gemeentelijke administratieve sancties (GAS). Daarmee kunnen de gemeente en de politie bepaalde in het openbaar gepleegde feiten eenvoudiger vaststellen en bestraffen.

Welke zaken regelt het APV

  • openbare orde in het algemeen
  • openbare orde en rust
  • openbare veiligheid en doorgang op de openbare weg / openbaar domein
  • openbare reinheid en gezondheid
  • behandeling van dieren
  • begraafplaatsen en lijkbezorging
  • openbare voorzieningen
  • handel

 

GAS-reglement / Algemene Politieverordening (Gecoördineerde versie - aangepast op 18 maart 2022 - Notule gepubliceerd op 17 maart 2022)

 

Aanpassingen

Dit reglement werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 13 december 2016 en gewijzigd:

Protocolakkoord dat met de procureur des Konings afgesloten werd voor de afhandeling van de gemengde GAS-inbreuken

Sinds 13 december 2016 geldt in Anzegem ook een bijzondere politieverordening (BPV) die GAS-boetes mogelijk maakt voor overtredingen op parkeren en stilstaan. Ook overtredingen in verband met (het betreden van) voetgangerszones horen hierbij.

 

 

Offerfeest

 

Vanaf 1 juli 2021 worden alle meldingsplichtige documenten in de toepassing hieronder verzameld (klik op kalender om het juiste bestuurorgaan te selecteren).
Indien u de toepassing niet goed kunt laden, kunt u rechtstreeks naar de toepassing gaan