Privacyverklaring BKO

24 februari 2020

BKO Anzegem heeft verschillende persoonsgegevens van het kind en het gezin nodig voor het organiseren van buitenschoolse opvangactiviteiten.

BKO Anzegem gaat bij de verwerking van deze persoonsgegevens op een veilige en vertrouwelijke wijze om en respecteert hierbij de wetgeving inzake gegevensbescherming. Deze privacyverklaring informeert het gezin , dat eveneens het minderjarig kind vertegenwoordigd, over wat BKO Anzegem doet met de persoonsgegevens die zij verzamelt en je rechten inzake gegevensbescherming. Deze privacyverklaring geeft weer met welke doelen de persoonsgegevens verwerkt worden, welke verwerkingsactiviteiten de persoonsgegevens ondergaan en welke rechten je als betrokkenen kan uitoefenen.

Je kan de privacyverklaring hier lezen.