Aanbrengen verharding op openbaar domein

Aanvragen voor het aanbrengen van een verharding op openbaar domein, zoals het verharden van een wegberm of het doortrekken van een oprit, moet je schriftelijk aanvragen bij het gemeentebestuur via het aanvraagformulier.

Voorwaarden

Indien je een verharding wil aanleggen op openbaar domein, dan richt je vooraf een schriftelijke aanvraag aan het college van burgemeester en schepenen.

Deze aanvraag omvat:

  • een situatieplan

  • een beschrijving van de materialen: type verharding, type fundering, type greppel

  • een type doorsnede van de aansluiting met de rand van de rijweg. De helling naar de weg toe zal niet minder dan 2% en niet meer dan 5% bedragen. In ieder geval moet de aansluiting met de weg gebeuren door middel van een greppel.

Je kan de werken slechts aanvangen na schriftelijke goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen. Je stelt -indien nodig- zelf een dossier samen om een stedenbouwkundige vergunning te bekomen.

Je staat zelf in voor de uitvoering conform de goedgekeurde aanvraag. De kosten zijn ook voor jouw rekening.