Aangifte overlijden

Maak hier je afspraak

De aangifte van overlijden is de registratie van een overlijden bij de burgerlijke stand van de stad/gemeente waar de persoon is overleden.

Bij deze aangifte stelt de ambtenaar van de burgerlijke stand de akte van overlijden op.

Pas na deze formaliteiten geeft de ambtenaar van de burgerlijke stand toestemming tot de teraardebestelling van het stoffelijk overschot.

Wie komt aangifte doen?

Meestal geeft de begrafenisondernemer het overlijden aan.

Een verwant (familielid, buur, kennis, ...) kan dit ook doen, op voorwaarde dat deze persoon voldoende inlichtingen kan geven en de nodige documenten kan voorleggen om de akte van overlijden op te stellen.

Wanneer moet de aangifte gebeuren?

De aangifte gebeurt best zo snel mogelijk na de vaststelling van het overlijden en zeker binnen de 24 uur na de vaststelling. Deze termijn wordt verlengd tot de middag van de eerstvolgende werkdag indien de vaststelling gebeurt op een zon- of feestdag.

Hoe wordt de aangifte van overlijden gedaan?

Maak hiervoor een afspraak. De begrafenisondernemer of de verwant meldt zich persoonlijk aan bij de Burgerlijke Stand. 

Wat meebrengen?

Bij de aangifte breng je (of de begrafenisondernemer in jouw plaats) de volgende documenten mee:

  • medisch attest en Model IIIC (deze documenten worden opgesteld door de arts die het overlijden vaststelde)
  • toelating tot vervoer en begraven van de gemeente waar de teraardebestelling plaatsvindt (als de teraardebestelling niet plaatsvindt in de gemeente van overlijden)
  • laatste wilsbeschikking van de gemeente van domicilie (als het overlijden in een andere gemeente wordt aangegeven dan de gemeente waar de overledene ingeschreven staat)

Het is wenselijk dat je de volgende documenten ook meebrengt

  • identiteitskaart of de verblijfskaart van de overledene
  • rijbewijs van de overledene
  • huwelijksboekje van de overledene

Bij de aangifte van een crematie moet je bijkomende documenten meebrengen:

  • crematieaanvraag (kan door iedereen gedaan worden die bevoegd is om in de lijkbezorging te voorzien of zijn gemachtigde)