Afschriften en uittreksels uit een overlijdensakte

Een afschrift is een fotokopie van de akte (geboorteakte, huwelijksakte, overlijdensakte,...) en vermeldt dus alle gegevens, afstamming inbegrepen. Een uittreksel vermeldt geen afstamming van de persoon op wie de akte betrekking heeft. Voor akten die jonger zijn dan 100 jaar kan men alleen een afschrift krijgen van de eigen akten (bv. de eigen geboorteakte) en die van nakomelingen en voorouders in rechte lijn. Afschriften van akten die ouder zijn dan 100 jaar zijn wèl voor iedereen ter beschikking.

Dit kan je online aanvragen en bekomen via het Thuisloket

Of je kan dit ook aanvragen bij dienst Burgerzaken. Breng hiervoor zeker je identiteitskaart mee en maak op voorhand een afspraak.

Maak hier je afspraak

Voorwaarden

Om opzoekingen te laten verrichten of afschriften van akten te bekomen betreffende akten van minder dan 100 jaar oud, dient men schriftelijke toelating te hebben van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk.