Beheerovereenkomsten Natuur

Een beheerovereenkomst is een contract waarbij de landbouwer met de Vlaamse overheid vrijwillig afspraken maakt over het natuur- en milieubeheer op zijn landbouwbedrijf. De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) sluit de beheerovereenkomst af met de landbouwer.

Er zijn diverse beheerpakketten ivm natuur, bv. voor perceelsrandenbeheer, herstel en onderhoud van kleine landschapselementen, botanisch beheer van akkers en graslanden, ...

De maatregelen uit de beheerpakketten zijn erop gericht om de kwaliteit van het milieu, de natuur of het landschap te behouden of te verbeteren. 

Als men een beheerovereenkomst sluit, dient men een bepaalde periode enkele maatregelen uit te voeren. Jaarlijks ontvangt de landbouwer hiervoor dan een vergoeding.

Een overzicht van de vergoedingen vind je hier

Wat doet de gemeente?

In het kader van het GNOP, verleent de gemeente Anzegem voor vroeger afgesloten beheerovereenkomst natuur een bijkomende subsidie van 30%. U moet hiervoor niets aanvragen, de VLM stort het supplement van de gemeente samen met de rest van het bedrag van de beheerovereenkomst. Door Europse wetgeving kan dit momenteel niet meer voor nieuwe beheerovereenkomsten.