Echtscheiding

Echtscheiding betekent de ontbinding van het burgerlijk huwelijk tijdens het leven van de echtgenoten. 

Na uitspraak van de echtscheiding door de rechtbank en na het verstrijken van de periode voor het aantekenen van beroep, wordt het vonnis overgeschreven in de registers van de Burgerlijke Stand van de gemeente waar het huwelijk plaatshad. Bij een echtscheiding moet je geen nieuwe identiteitskaart aanvragen.

 

Een attest 'echtscheiding' kan je online aanvragen via het Thuisloket.