Einde wettelijke samenwoning

Maak hier je afspraak

Het wettelijk samenwonen wordt automatisch beëindigd wanneer de partijen met elkaar in het huwelijk treden of wanneer een van de partijen overlijdt. 

Daarnaast kan je de overeenkomst tot wettelijk samenwonen ook gezamenlijk (in onderlinge overeenstemming) of alleen (eenzijdig) beëindigen.

Deze beëindiging gebeurt door een schriftelijke verklaring af te leggen voor de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar minstens één van de partijen staat ingeschreven.

Let op: de overeenkomst wordt niet automatisch beëindigd door elk op een apart adres te wonen. 

Kosten

De gezamenlijke ontbinding van de verklaring van wettelijk samenwonen is gratis.

Bij éénzijdige ontbinding van wettelijk samenwonen betaal je de kosten van het gerechtsdeurwaarderexploot (dit kan gaan van € 75 tot € 250).

Wat moet je meenemen?

Wat meebrengen? 

  • Bij gezamenlijke ontbinding: beide personen moeten aanwezig zijn en de identiteitskaart bij zich hebben.
  • Bij éénzijdige ontbinding: de eigen identiteitskaart + betalingsbewijs aan gerechtsdeurwaarder

Let op! Bij eenzijdige ontbinding wordt de andere partij hiervan binnen de acht dagen op de hoogte gebracht. Deze kennisgeving gebeurt aan de hand van een gerechtsdeurwaardersexploot. Diegene die de verklaring van eenzijdige beëindiging aflegt moet de kosten hiervan vooraf betalen bij een deurwaarder en het bewijs van betaling van deze kosten binnen brengen.

Extra informatie

Maak hiervoor een afspraak bij dienst Burgerzaken.