Huwelijk

Maak hier je afspraak

 

Ben je van plan te trouwen? Alvast een dikke proficiat!

Om de huwelijksakte op te stellen heeft de dienst Burgerlijke Stand jouw geboorteakte en eventueel ook jouw echtscheidingsakte of een overlijdensakte nodig.

Nadat deze documenten binnen zijn, kunnen de aanstaanden samen de huwelijksaangifte doen. Dit moet minstens 15 dagen vóór het geplande huwelijk gebeuren. Indien één van hen niet kan, kan de andere de aangifte alleen doen, maar alleen als hij of zij een volmacht heeft. Deze volmacht kan je krijgen bij de dienst Bevolking van jouw gemeente.

Het is mogelijk om op elke weekdag (maar toch met een voorkeur voor vrijdag) en op zaterdag (t.e.m. 12u) te trouwen. Een huwelijksdatum reserveren kan vanaf één jaar voor het huwelijk.

Er kunnen geen huwelijken plaatsvinden op zaterdagnamiddag, op zon- en feestdagen, op brugdagen en tijdens de vakantieperiode van 21 juli tot 15 augustus.

De huwelijksplechtigheden vinden plaats in het gemeentehuis van Anzegem.

De nodige formulieren voor de Belgen verzamelt de dienst Burgerlijke Stand zelf. De akten die in het buitenland opgemaakt zijn moeten door de betrokkenen zelf opgevraagd worden:

  • afschrift van de geboorteakte
  • bewijs van woonst
  • bewijs van ongehuwde staat
  • bewijs van gewoonterecht
  • bewijs van nationaliteit.

Al deze akten moeten gelegaliseerd zijn en door een beëdigd vertaler vertaald in het Nederlands worden. Men kan huwen zonder getuigen of met 1 tot maximum 4 getuigen.

Kosten
  • 75 euro als je trouwt op een weekdag
  • 100 euro als je trouwt op zaterdagvoormiddag

Deze kosten moet je bij jouw huwelijksaangifte betalen.

Wat moet je meenemen?

identiteitskaart en/of paspoort