Laatste wilsbeschikking

Maak hier je afspraak

Je kan tijdens je leven reeds kiezen of je na je overlijden opteert voor een traditionele begrafenis of een crematie. Die keuze leg je vast in een document dat ter beschikking ligt bij het dienst Burgerzaken. Dit document is vastgelegd en wordt vermeld in het bevolkingsregister.

Bij elk overlijden gaat men na of er een registratie bestaat van de laatste wilsbeschikking. Indien dit het geval is, gaat men na of de nabestaanden de wens van de overledene respecteren. 

Je kan kiezen tussen volgende mogelijkheden:

 • begraving van het stoffelijk overschot
 • crematie gevolgd door begraving van de as binnen de omheining van de begraafplaats 
 • crematie gevolgd door bijzetting van de as in het columbarium van de begraafplaats 
 • crematie gevolgd door uitstrooiing van de as op de strooiweide van de begraafplaats 
 • crematie gevolgd door uitstrooiing van de as in zee 
 • crematie gevolgd door uitstrooiing van de as op een andere plaats dan de begraafplaats of in zee 
 • crematie gevolgd door begrafenis van de as op een andere plaats dan de begraafplaats 
 • crematie gevolgd door bewaring van de as op een andere plaats dan de begraafplaats

Men kan ook de keuze van de rituele uitvaart vastleggen:

 • geen ritueel
 • een uitvaartplechtigheid volgens de Katholieke, Protestantse, Anglicaanse, Orthodoxe, Joodse of Islamitische Godsdienst
 • een uitvaartplechtigheid volgens de Vrijzinnige levensovertuiging
 • een uitvaartplechtigheid volgens de Neutraal Filosofische overtuiging

Je kan steeds je keuze wijzigen.

Voorwaarden

Als een minderjarige een wilsbeschikking wil vastleggen dan moet dit gebeuren door de persoon die over het hoederecht beschikt.

Kosten

gratis

Extra informatie

Maak hiervoor een afspraak.