Ophaling grof huisvuil op afroep

Met grote stukken huisvuil hoef je niet direct naar het recyclagepark, want deze kan je ook iedere eerste dinsdag van de maand aan huis laten ophalen.

Aanvragen kan je tot de vrijdagmiddag voor de ophaling en dit via het gratis nummer: 0800 99 827 (Imog).