Rattenbestrijding op het openbaar domein

Wil je melding maken van ratten op OPENBAAR domein, dan kan je contact opnemen met de dienst Openbare werken.
Wij verwittigen onze rattenverdelger die de situatie ter plaatse zal nazien en de nodige verdelging zal uitvoeren.

De gemeente, de provincie of het gewest moeten enkel de rattenbestrijding op zich nemen voor openbare waterlopen, weggrachten en terreinen waar deze openbare besturen belast zijn met het beheer. De rattenbestrijding voor private grachten en alle andere private eigendommen is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de particulieren.

Extra informatie

Voorkomen

  • Voedsel in huis lokt ratten. Sluit daarom voedselvoorraden goed af.
  • Zorg er ook voor dat ratten jouw huis niet binnen geraken. Dicht openingen die als ingang kunnen dienen.
  • Breng tuinafval en keukenafval naar de composthoop. Op de composthoop hoort geen gekookt eten of vlees want dat trekt net muizen en ratten aan.
  • Sluit voedselvoorraden en bewaarplaatsen van groenten goed af.
  • Voeder je huisdieren ’s morgens en doe dat beperkt, zodat de rat ’s nachts geen buffet vindt.
  • Bewaar huisvuil in een afgesloten container, en voer het zo snel mogelijk af.
  • Sluit buitenkraantjes goed af en vermijd stilstaand water
  • Hang nestkasten op voor roofvogels zoals torenvalken en uilen (landelijk gebied). Dat zijn, naast de vos, de natuurlijke vijanden van ratten. Zij houden de rattenpopulatie mee onder controle.

Mechanische bestrijding

Hebben preventieve maatregelen geen succes? Dan is de volgende stap het vangen van de ratten. Daarvoor gebruik je best een of meerdere vallen of klemmen, verkrijgbaar in doe-het-zelfzaken. Zorg voor aantrekkelijk lokaas zoals chocolade of kaas en zet de val op een plaats waar de ratten duidelijk langskomen. Bevuil de klem niet met mensengeur. Wrijf je handen in met aarde of draag handschoenen.