Subsidie herbruikbare luiers

Een duurzaam alternatief (zowel financieel, als voor het milieu) voor wegwerpluiers zijn herbruikbare luiers.  Om het gebruik te stimuleren, geven we een subsidie.

Deze subsidie bedraagt 50% van de bewezen kosten van de aankoop of huur van herbruikbare luiers, met een maximum subsidiebedrag van 100 euro per kind.

Bij hergebruik van reeds aangekochte luiers bij een volgende kind kan telkens 50% van het originele aankoopbedrag min het reeds gesubsidieerde bedrag, opnieuw voor subsidie in aanmerking komen.