toelagen aan sportverenigingen

  Sportverenigingen van Anzegem kunnen, als ze aan de voorwaarden voldoen, een aanvraag doen voor subsidiëring.

Om in aanmerking te komen voor subsidiëring moet uw vereniging eerst erkend worden.

Als de erkenning in orde is kan er voor verschillende toelagen een aanvraagformulier ingevuld worden.

Hieronder een overzicht van de reglementen en de aanvraagformulieren:

1. Erkenning

- reglement erkenning

aanvraag_gemeentelijke_erkenning_van_sportverenigingen_in_anzegem.doc   

2. Toelagen aan sportverenigingen:

- subsidiereglement_sportclubs

- aanvraagformulier: aanvraagformulier_subsidies_clubs_2018.xlsx

3. Impulssubsidie:

-  reglement:  impulssubsidie

-  aanvraagformulier:  impulssubsidie_2018.xls

4. Toelage aan sportverenigingen met infrastructuur in eigen beheer:

 Reglement toelagen aan sportverenigingen met sportinfrastructuur in eigen beheer

- aanvraagformulier: moet niet afzonderlijk aangevraagd worden, het luik: energiekosten en onderhoud, wordt uit de aanvraag subsidies voor clubs genomen.

Alle aanvraagformulieren moeten ingediend worden tegen ten laatste 15 oktober 2018