toelagen aan sportverenigingen

Sportverenigingen kunnen, als ze aan de voorwaarden voldoen, een aanvraag doen voor subsidiëring. Hiervoor moet de sportvereniging eerst erkend zijn. Als dat in orde is, kan je voor verschillende toelagen een aanvraagformulier invullen.

Een overzicht van de reglementen en de aanvraagformulieren:

1. Erkenning

aanvraag_gemeentelijke_erkenning_van_sportverenigingen_in_anzegem.doc   

2. Toelagen aan sportverenigingen:

- subsidiereglement_sportclubs

- aanvraagformulier: aanvraagformulier_subsidies_clubs_2018.xlsx

3. Impulssubsidie:

-  reglement:  impulssubsidie

-  aanvraagformulier:  impulssubsidie_2018.xls

4. Toelage aan sportverenigingen met infrastructuur in eigen beheer:

 Reglement toelagen aan sportverenigingen met sportinfrastructuur in eigen beheer

- aanvraagformulier: moet niet afzonderlijk aangevraagd worden, het luik: energiekosten en onderhoud, wordt uit de aanvraag subsidies voor clubs genomen.

5. Investeringstoelage ten behoeve van de werking van sportverenigingen

- Reglement investeringstoelagen ten behoeve van de werking van sportverenigingen (Gepubliceerd op 24 december 2019)