Uittreksel uit het Strafregister (bewijs van goed gedrag)

Er zijn drie soorten uittreksels:

- model 1 (in toepassing van art. 595 SV): is het standaard getuigschrift dat je kan aanvragen voor allerlei doeleinden (bv. openbare besturen, particulieren, ...)

- model 1 (in toepassing van art. 596.1 SV): voor een activiteit waarvoor de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden gereglementeerd zijn (bv. vergunning wegtransport, jacht, ...)

- model 2 (in toepassing van art. 596.2 SV): voor uitoefening van een activiteit die onder opvoeding, psycho-medisch-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen valt.

 

Aanvraag

  • Via het Thuisloket kan je je uittreksel aanvragen. Dit verloopt volledig digitaal. Je hoeft je dus niet meer te verplaatsen.
  • Je kan dit ook aanvragen in het hoofdgemeentehuis. Opgelet. Dit moet persoonlijk gebeuren. Dit kan ook door derden als die een handgeschreven volmacht met vermelding van handtekening en identiteitskaartnummer meebrengen. Maak hiervoor een afspraak.

    Maak hier je afspraakBij iedere aanvraag moet je vermelden waarvoor het uittreksel moet dienen.

 

Wat moet je meebrengen?

identiteitskaart en volmacht bij afhaling voor een derde

 

Rechtspersonen

Vennootschappen, vzw's, bepaalde instanties en specifieke particulieren moeten voor een uittreksel aankloppen bij de dienst Centraal Strafregister van de FOD Justitie te Brussel. Via deze link vind je alle nodige info over deze aanvragen.

 

Andere taal

Wens je een uittreksel in een andere landstaal (Frans of Duits), dan kan je je eveneens wenden tot de dienst Centraal Strafregister van de FOD Justitie.